Homepage / werkveldmenu / BODEMENERGIE / Ontwerp, aanleg en beheer (bovengronds)
BRL KBI 6000 - Installaties

 

Ontwerp, aanleg en beheer bovengronds

BRL KBI 6000 - Installaties

Bovengronds: BRL 6000-21
Voor werkzaamheden voor het bovengrondse deel van bodemenergiesystemen is een certificaat op grond van de BRL KBI 6000 Installaties - deel 21 nodig. Deze BRL is verkrijgbaar via de website van
Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland.