Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Bestuur

Een organisatie als SIKB moet overeenkomsten kunnen aangaan en besluiten kunnen nemen waarop de organisatie als geheel kan worden afgerekend. Daarvoor is een rechtspersoon nodig. Daarom is SIKB een stichting met een bestuur. Het bestuur bestaat uit personen vanuit de werkvelden waar SIKB actief is. Het bestuur heeft vertegenwoordigers vanuit de overheid (RWS, IPO, UvW en CGA) en vanuit het bedrijfsleven (VKB, GSN, NIBV, VOiA en NVAO) onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Bedrijven en overheid hebben ieder 50% van de stemmen.

Samenstelling Bestuur SIKB

  • Arie Deelen


voorzitter
E-mail: arie.deelen@dcmr.nl

  • Jeroen Haan


bestuurslid namens Unie van Waterschappen
E-mail: jeroen.haan@rijnland.net

  • Marcus van Zutphen

bestuurslid namens GSN
e-mail Marcus van Zutphen

  • Annette Bakker


bestuurslid namens Convent Gemeentelijke Archeologen
E-mail: annette.bakker@utrecht.nl

  • Laurent Bakker


bestuurslid namens VKB
E-mail:Laurent.bakker@tauw.nl

  • Boudewijn Goudswaard


bestuurslid namens VOiA
E-mail: b.goudswaard@archeologic.nl

  • Ewoud van den Berg


bestuurslid namens IPO
E-mail: evdberg@brabant.nl

  • Arjan van der Mark


penningmeester namens NVAO
E-mail: mark@arnicon.nl

  • Aad Kant


bestuurslid namens NIBV
mailto:aad.kant@anteagroup.nl

  • Edwin van der Wel


bestuurslid namens RWS
E-mail: edwin.vander.wel@rws.nl