SIKB_banieren
Jaarcongres 2016
SAVE THE DATE - SIKB Jaarcongres 2016 BODEM, WATER EN ARCHEOLOGIE OP DE SCHOP Bent u klaar voor de toekomst? 29 ...  Lees meer
Kwalibo
De KWALIBO-regeling (KWALIBO staat voor Kwaliteitsborging bij bodemintermediairs) is een wettelijke regeling die beoogt de ...  Lees meer
fietspad langs meanderende beek
Handreiking Waterbeheer en Erfgoed
Waterbeheer en Erfgoed   Lees meer
SAM_1453 nog kleiner
Waterbodemwijzer
Waterbodemwijzer.nl geeft informatie over het goed uitvoeren van ingrepen in de waterbodem (waterbodembeheer). Per onderwerp ...  Lees meer
voordat u begint met bodemsaneren2
Voordat u begint met ...
Het saneren van bodemverontreiniging is een inspanning om een ongewenst restant van het verleden op te ruimen. Maar vaak komt er meer ...  Lees meer
Voorpag_pics_POKB
Platform Overheid en Kwaliteit
Het Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (POKB) assisteert provincies, gemeenten en milieudiensten bij het verbeteren van de ...  Lees meer
bodembescherming_LK
Bodembescherming
Deze nieuwe website biedt ondernemers informatie over voorzieningen die zij moeten treffen om de bodem te beschermen.  Lees meer
20091113-bronbemaling_1_www_abbinkboekelo_nl
Bronbemalingen
Het doel van deze website is iedereen die met “bronbemalingen” te maken krijgt, wegwijs te maken in de verschillende ...  Lees meer
Onze tweets
Uitgebreid zoeken ▼
 
Nieuws
28-06-2016
Het onafhankelijke Centraal College van Deskundigen Datastandaarden (CCvD-D) ziet er op toe dat bodem-, water- en archeologische gegevens door alle betrokkenen digitaal kunnen worden uitgewisseld. lees meer ...
23-06-2016
BODEM, WATER EN ARCHEOLOGIE OP DE SCHOP; Bent u klaar voor de toekomst? lees meer ...
22-06-2016
Het CCvD Archeologie heeft op 7 juni 2016 de KNA en de Beoordelingsrichtlijn 4000 (BRL) vastgesteld. lees meer ...
21-06-2016
De waaier Bodembescherming is geactualiseerd en bevat nu de wetgeving en normdocumenten van 2016. lees meer ...
21-06-2016
Een Koreaanse delegatie van het ministerie Milieu en het Koreaanse ‘RIVM’ bezocht vrijdag17 juni jongstleden Nederland. lees meer ...
17-06-2016
Tijdens de veldmiddag werd duidelijk dat er nog de nodige zorgen zijn over o.a. de kosten.  lees meer ...
17-06-2016
Vanaf 1 juli 2016 kunnen alle personen die als KNA-actor werkzaam zijn zich laten inschrijven in het Actorregister Archeologie. lees meer ...
08-06-2016
Op dinsdagmiddag 7 juni organiseerde SIKB in samenwerking met TAUW bv een bijeenkomst van het Platform Bronbemalen.  lees meer ...
18-05-2016
De voorgenomen wijziging van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) die was voorzien per 1 juli 2016 is door het Ministerie Infrastructuur & Milieu uitgesteld.  lees meer ...
17-05-2016
Onbekend maakt vaak onbemind. Dat geldt ook voor extensieve bodemonderzoekstechnieken zoals grondradar, XRF en ERT/FGM. lees meer ...
17-05-2016
Elke inspecteur Bodembeschermende Voorzieningen laat met het succesvol afleggen van het examen Deskundig Inspecteur zien dat hij voldoet aan de competentie-eisen uit AS SIKB 6700. lees meer ...
11-05-2016
Het CCvD Archeologie heeft op 9 mei 2016 de KNA leidraad Archeobotanie vastgesteld.  lees meer ...
19-04-2016
Europa heeft de aanbestedingsregels veranderd, waardoor keurmerken en certificatie een veel explicietere plaats in het aanbestedingsproces krijgen. lees meer ...