SIKB_banieren
Jaarcongres 2015
Goede inhoudelijke discussies, veel contacten en nieuwe inspiratie voor de toekomst. Daarmee gingen de gasten van het drukbezochte ...  Lees meer
fietspad langs meanderende beek
Handreiking Waterbeheer en Erfgoed
Waterbeheer en Erfgoed   Lees meer
20091113-bronbemaling_1_www_abbinkboekelo_nl
Bronbemalingen
Het doel van deze website is iedereen die met “bronbemalingen” te maken krijgt, wegwijs te maken in de verschillende ...  Lees meer
Kwalibo
De KWALIBO-regeling (KWALIBO staat voor Kwaliteitsborging bij bodemintermediairs) is een wettelijke regeling die beoogt de ...  Lees meer
SAM_1453 nog kleiner
Waterbodemwijzer
Waterbodemwijzer.nl geeft informatie over het goed uitvoeren van ingrepen in de waterbodem (waterbodembeheer). Per onderwerp ...  Lees meer
bodembescherming_LK
Bodembescherming
Deze nieuwe website biedt ondernemers informatie over voorzieningen die zij moeten treffen om de bodem te beschermen.  Lees meer
Voorpag_pics_POKB
Platform Overheid en Kwaliteit
Het Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (POKB) assisteert provincies, gemeenten en milieudiensten bij het verbeteren van de ...  Lees meer
voordat u begint met bodemsaneren2
Voordat u begint met ...
Het saneren van bodemverontreiniging is een inspanning om een ongewenst restant van het verleden op te ruimen. Maar vaak komt er meer ...  Lees meer
Onze tweets
Uitgebreid zoeken ▼
 
Nieuws
25-05-2016
Zowel Vlaamse als Nederlandse waterbeheerders staan voor de uitdaging maatregelen in het watersysteem, zoals baggeren, in brede zin af te wegen. lees meer ...
18-05-2016
Op dinsdagmiddag 7 juni organiseert SIKB in samenwerking met TAUW bv een nieuwe bijeenkomst van het Platform Bronbemalen. lees meer ...
18-05-2016
De voorgenomen wijziging van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) die was voorzien per 1 juli 2016 is door het Ministerie Infrastructuur & Milieu uitgesteld.  lees meer ...
17-05-2016
Er wordt aandacht besteed aan actuele zaken en daarnaast komen er ook weer diverse praktijkgerichte onderwerpen aan bod. lees meer ...
17-05-2016
Onbekend maakt vaak onbemind. Dat geldt ook voor extensieve bodemonderzoekstechnieken zoals grondradar, XRF en ERT/FGM. lees meer ...
17-05-2016
Elke inspecteur Bodembeschermende Voorzieningen laat met het succesvol afleggen van het examen Deskundig Inspecteur zien dat hij voldoet aan de competentie-eisen uit AS SIKB 6700. lees meer ...
11-05-2016
Het CCvD Archeologie heeft op 9 mei 2016 de KNA leidraad Archeobotanie vastgesteld.  lees meer ...
19-04-2016
Europa heeft de aanbestedingsregels veranderd, waardoor keurmerken en certificatie een veel explicietere plaats in het aanbestedingsproces krijgen. lees meer ...
18-04-2016
Ervaringen opdoen en ervaringen uitwisselen, dat is de kern van het vakmanschap om een baggervolume te bepalen. lees meer ...
18-04-2016
Overheid en netbeheerders willen een ‘gemeenschappelijke voorziening’ inrichten voor de digitale opslag van data (gegevens) over de (milieu-hygiënische) kwaliteit van de ondergrond.  lees meer ...
04-04-2016
Het SIKB-bestuur heeft voor de verschillende aandachtsvelden een Jaarprogramma 2016 vastgesteld. lees meer ...
30-03-2016
SIKB werkt samen met de sector aan het creëren van meer vertrouwen in het vaststellen van baggervolumes. lees meer ...
29-03-2016
De KNA leidraad archeobotanie verduidelijkt wat onder goed onderzoeksmateriaal en goed onderzoek wordt verstaan en welke voorzieningen nodig zijn lees meer ...
23-03-2016
SIKB gaat onderzoek doen naar de mogelijkheden om bepaalde ondergrondse tanks te inspecteren met behulp van robots.  lees meer ...
23-03-2016
SIKB en de RCE verzorgen op 14 juni 2016, van 14.00 tot 17.00 een mini-symposium over de op handen zijnde invoering van de Erfgoedwet. lees meer ...
25-02-2016
Op 11 februari jl werd het CCvD Archeologie bijgepraat over archeologie in de Omgevingswet, lees meer ...