Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Aanmelden SIKB congres 2018

Persoonlijke gegevens

de heer
mevrouw

Ik schrijf mij in voor de volgende sessies

Ochtendprogramma

1.1 De pakbon voorbij: de impact van digitaal werken in de archeologie
1.2 3D modellering van de ondergrond
1.3 Bodembescherming versus data: een gemiste kans?
1.4 Elektronisch inmeten van waterbodems: welke techniek is wanneer geschikt?
1.5 De professional gaat digitaal
1.6 Trends in bodemtoezicht
ik maak geen gebruik van deelsessie ronde 1

Ik maak gebruik van de lunch

ja
nee

Middagprogramma

2.1 Van aanbesteden tot opgraven: nieuwe handvatten voor goed opdrachtgeverschap in de archeologie
2.2 Wat moet ik weten om niet-genormeerde stoffen te meten?
2.3 Bodembescherming in beweging: van vloer tot tank
2.4 De inzet van grondwater als brandblusvoorziening: richtlijn Brandputten herzien
2.5 Betrouwbare data en de juiste software maken het DSO
2.6 Bodemonderzoek van de toekomst
ik maak geen gebruik van deelsessie ronde 2
3.1 (VOL) Pots as Tools: gebruikssporen op aardewerk vertellen verhalen
3.2 Op weg naar Nederland circulair, ook voor grond
3.3 Het gebruik van XRF bij bodembeheer
3.4 Waterbodems: van saneren tot beheren
3.5 Interferentie tussen kleine gesloten bodemenergiesystemen
3.6 De mogelijkheden vanuniforme controlelijsten voor bodemtoezicht
ik maak geen gebruik van deelsessie ronde 3

Deelname is gratis. Indien u het congres toch niet kunt bijwonen, dan horen wij dit graag uiterlijk een dag voor de aanvang van het congres. SIKB is helaas genoodzaakt om voor 'no show' (afwezigheid zonder afmelding, uiterlijk een dag voor aanvang / zonder opgaaf van goede reden) € 75,00 excl. BTW in rekening te brengen.

Van dit congres wordt een verslag met foto's gemaakt. Met deze aanmelding stemt u in met een eventuele vermelding.

Gerelateerde onderwerpen