Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Asbestonderzoek in bodem, hoe is dat werkbaar? op 6 april 2017 - Maximaal aantal deelnemers bereikt. Meld u hier aan voor de reservelijst.

Elke partij grond waar puinresten op of in worden aangetroffen moet als asbestverdacht worden aangemerkt. Dat is de consequentie van de uitspraak van de Raad van State van 16 november 2016. Dat betekent dat veel partijen grond moeten worden onderzocht op aanwezigheid van asbest. Naar verwachting zal het bevoegd gezag hierop intensiever controleren. Daarnaast is de afgelopen jaren in protocol 2018 en NEN 5707 en 5897 een aantal inhoudelijke zaken gewijzigd.

Deze ontwikkelingen leiden bij uitvoerders van partijkeuringen en bodemonderzoeken tot tal van praktische vragen. Om hierop toelichting te geven organiseert SIKB op 6 april 2017 een bijeenkomst voor veldwerkers en adviseurs die partijkeuringen en bodemonderzoeken uitvoeren.
Tijdens die bijeenkomst gaan we in op de wijzigingen in de regelgeving en de praktische aspecten van vooronderzoek, asbestherkenning en asbestonderzoek.

• Arthur de Groof van SIKB geeft een toelichting op de wet- en regelgeving, protocol 2018   en de relatie tussen protocol 2018 en NEN 5707.
• Machiel van Dalen van NEN gaat in op de wijzigingen in NEN 5707 en NEN 5897 en de   rol van het vooronderzoek.
• Marco Dekker van Certicon licht de praktijk van asbestonderzoek bij partijkeuringen toe.
• Edwin de Baat van Royal HaskoningDHV vertelt over de praktijk van asbestonderzoek   bij bodemonderzoek.
• Henk Onderstal van KOVA verzorgt een minicursus asbestherkenning in het veld.

Uiteraard is er volop gelegenheid voor het inbrengen van praktijkpunten en voor discussie over oplossingsrichtingen.

Datum en plaats van de themabijeenkomst zijn:
Datum: 6 april 2017
Tijd: 12.30 – 16.30 uur (ontvangst met lunch vanaf 12.00 uur)
Locatie: Reehorst in Ede

Het maximaal aantal deelnemers is bereikt.
U kunt zich hier aanmelden voor de reservelijst. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Gerelateerde onderwerpen