Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Bijeenkomst Platform Bronbemalen - 13 juni 2017

Kwaliteit van bronbemalingen op grote hoogte!
Wat de bemalingsketen van elkaar (en van de luchtvaart) kan leren.

Met alle schakels in de bemalingsketen in gesprek over kwaliteitsverbetering. Daartoe nodigen we u van harte uit om op 13 juni a.s. op het Platform Bronbemalen in openheid kennis en ervaringen uit te wisselen. Over hoe bronbemalingen nóg beter kunnen. Over de keren dat het goed ging en de keren dat het (bijna) fout ging. Over wat u daarvan leerde en wat u de sector wilt meegeven. Over hoe we in de toekomst dezelfde risico’s voor kunnen zijn.
- 'Je werkt heel doelgericht en gestructureerd naar de risico's toe. Aan de hand van de ingevulde checklist zijn die risico's voor alle partijen duidelijk in beeld.'-, aldus Wouter Mansier (Van Kessel Bronbemaling) over werken met de BRL 12000 (bron: praktijkvoorbeelden op www.bronbemalen.nl).

Verschillende partijen uit de keten presenteren op 13 juni hun ervaringen. Marc de Leeuw (Henk van Tongeren Bronbemaling) en Wareco Ingenieurs laten de leerervaringen uit verschillende projecten zien. Peter van der Putten (toezichthouder bij Hoogheemraadschap van Rijnland) laat zien wat de westelijke waterschappen zoal tegenkomen in de praktijk, wat hij als kritieke factoren ziet en welke leerpunten hij voor het bevoegd gezag ziet. Erwin de Jong (Geobest) geeft een kijkje in hoe hoofdaannemers sturen op kwaliteit, op basis van een serie gesprekken en presentaties die hij in 2016 voor SIKB verzorgde.

De luchtvaart doet ook een duit in het zakje. Onder het motto ‘if you think safety is expensive, try an accident...’ staat deze sector continu in het teken van kwaliteitsverbetering. Welke maatregelen gebruiken zij om de kwaliteit en veiligheid te bevorderen? Hoe ga je om met het feit dat garanties nooit bestaan en risico’s juist altijd? Het van tevoren in plaats van achteraf herkennen en zoveel mogelijk verkleinen van risico’s lijkt de sleutel om toch vertrouwen in elkaar en de sector als geheel te laten bestaan. Hoe pakken zij dat aan? En: wat kan onze sector daarvan leren en welke vraagstukken brengt dit met zich mee?

U krijgt op 13 juni ook een primeur. Wij presenteren dan de nieuwe versie van de beoordelingsrichtlijn Tijdelijke Grondwaterbemaling van SIKB (de BRL SIKB 12000), die de eisen aan het proces, het kwaliteitsmanagementsysteem en de certificering voor bronbemalingen beschrijft. Deze wordt per 1 januari 2018 van kracht. Auteur Léon Brouwer (Royal HaskoningDHV) neemt u mee in de BRL en de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige versie. En zoals u van ons gewend bent, zetten wij ook de nieuwe gecertificeerden weer in het zonnetje.

Kijk hier voor het programma.
De bijeenkomst vindt plaats bij vergaderlocatie JOINN! (Onderdoor 5 te Houten).

U kunt zich hier aanmelden. Deelname aan de bijeenkomst is gratis.

Gerelateerde onderwerpen