Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Platform Toezicht Bodembeheer - 28 november 2017

Op dinsdag 28 november 2017 vindt de volgende bijeenkomst van het Platform Toezicht Bodem (PTB) plaats.

Deze PTB-bijeenkomst wordt samen met de Gelderse Omgevingsdiensten georganiseerd.

De bijeenkomst op 28 november (10.00-16.00 uur) vindt plaats in De Reehorst in Ede (routebeschrijving).

In het plenaire programma in de ochtend wordt u geïnformeerd over verschillende actuele ontwikkelingen:

  • De aanpak en resultaten van het ketentoezicht op grondstromen in Gelderland;
  • De laatste ontwikkelingen rondom het Aanvullingsbesluit Bodem en de overgang van de bodemregeling naar de Omgevingswet;
  • Het nieuwe Gelders beleid voor lood en asbest in bodem.

Tijdens het middagprogramma kunt u deelnemen aan interactieve workshops:

  • Werken met de Landelijke Handhavingsstrategie; uitwisselen van werkwijzen aan de hand van praktijkvoorbeelden;
  • Het ’Barrièremodel’; wat is het en wat kunt u ermee als bodemtoezichthouder;
  • Toezicht op bodemonderzoek in relatie tot ‘asbest in puin’; workshop verzorgd door IL&T;
  • Samenwerken bij toezicht op bodemenergiesystemen; workshop verzorgd door IL&T;
  • Wat heeft u nodig aan kennis en instrumenten om goede invulling te geven aan het toezicht op de toekomstige Omgevingswet? Het project ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ hoort graag de vragen die bij bodemtoezichthouders leven en neemt de oogst mee als huiswerk voor ‘Aan de slag met de Omgevingswet’.
  • Workshop praktijkvragen; deel uw vragen en ervaringen en scherp uw eigen oordeel aan de inzichten van collega’s. U kunt vooraf uw vragen en onderwerpen mailen aan info@platformtoezichtbodem.nl.
  • Verkenning van het streefbeeld voor de toekomst voor toezicht en handhaving op grond, bagger en bouwstoffen, onder leiding van de Werkgroep Ketentoezicht Bodem, Bagger en Bouwstoffen.

U kunt zich hier aanmelden voor de PTB-bijeenkomst op 28 november 2017.
Klik hier voor het programma.

Gerelateerde onderwerpen