Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Platform Toezicht Bodembeheer - 28 november 2017

Op dinsdag 28 november 2017 vindt er weer een bijeenkomst van het Platform Toezicht Bodem (PTB) plaats. De bijeenkomst wordt gehouden in De Reehorst (Bennekomseweg 24 te Ede). Deze PTB-bijeenkomst wordt in samenwerking met de Gelderse Omgevingsdiensten georganiseerd.

In het plenaire programma in de ochtend wordt u geïnformeerd over verschillende actuele ontwikkelingen:

  • De aanpak en resultaten van het ketentoezicht op grondstromen in Gelderland;
  • De laatste ontwikkelingen rondom de Omgevingswet en de consequenties daarvan voor toezicht en handhaving;
  • Het nieuwe Gelders beleid voor lood en asbest in bodem;
  • De uitkomsten van het IL&T-onderzoek naar gemeentelijke gronddepots.

Tijdens het middagprogramma kunt u deelnemen aan interactieve workshops. De volgende workshops staan inmiddels vast:

  • Werken met de Landelijke Handhavingsstrategie; uitwisselen van werkwijzen aan de hand van praktijkvoorbeelden;
  • Het ’Barrièremodel’; wat is het en wat kunt u ermee als bodemtoezichthouder;
  • Toezicht op bodemonderzoek in relatie tot ‘asbest in puin’; workshop verzorgd door IL&T;
  • Samenwerken bij toezicht op bodemenergiesystemen; workshop verzorgd door IL&T;
  • Wat is er in uw ogen nodig aan kennis en instrumenten om goede invulling te geven aan het toezicht op de toekomstige Omgevingswet? Het project ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ gaat hierover graag met bodemtoezichthouders in gesprek, en neemt de oogst mee als huiswerk voor ‘Aan de slag met de Omgevingswet’.
  • Workshop praktijkvragen; deel uw vragen en ervaringen en scherp uw eigen oordeel met de inzichten van collega’s. U kunt vooraf uw vragen en onderwerpen mailen aan info@platformtoezichtbodem.nl.

U kunt zich hier aanmelden voor deze bijeenkomst.

Gerelateerde onderwerpen