Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Informatiebijeenkomsten wijzigingen BRL 9335 en protocollen - november 2017

Begin 2018 wijzigen de BRL 9335 en de vier bijbehorende protocollen.

Veel ruimtelijke ontwikkelingen hebben een grote impact op de leefomgeving van mensen en gaan gepaard met grondverzet. De samenleving moet daarbij kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de grondstromen. Onder andere de grondbanken spelen vaak een belangrijke rol en werken daarbij volgens de BRL 9335. De nieuwe BRL 9335 is op veel punten scherper geformuleerd waardoor verschillen in interpretatie tussen certificaathouders, certificerende instellingen en toezichthouders worden verminderd en de handhaafbaarheid is verbeterd. Ook is de milieuhygiënische kwaliteitsverklaring, die op grond van de BRL 9335 wordt afgegeven, geüniformeerd. Dit zorgt ervoor dat afnemers van partijen grond dit kwaliteitskeurmerk beter herkennen en bovendien beter zijn geïnformeerd over de mogelijkheden van gebruik van de grond.

SIKB verzorgt in november over de vernieuwde BRL 9335 drie regionale voorlichtingsbijeenkomsten. Ingegaan wordt op vragen als ‘Wat is de achtergrond van de wijzigingen in de BRL?’, ‘Hoe wijzigt mijn werk?’, ‘Wat betekenen de aanpassingen in de praktijk?’, ‘Wie ziet waarop toe?’ en ‘Hoe kunnen we gezamenlijk verder werken aan kwaliteitsverbetering?’ De bijeenkomsten zijn bestemd voor hen die te maken hebben met de BRL 9335, zij die werkzaam zijn bij bijvoorbeeld Grondbanken, Omgevingsdiensten, Certificerende Instellingen en bij gecertificeerde bedrijven.

Locaties
De bijeenkomsten vinden achtereenvolgens plaats op dinsdag 14 november in Zwolle (aanmelden is niet meer mogelijk), donderdag 16 november in Eindhoven (aanmelden is niet meer mogelijk) en dinsdag 21 november in Gouda (Zalencentrum Le Patapouf).

Programma
13.30 uur: ontvangst
14.00 uur: welkom door Jelle de Boer (SIKB)

Toelichting op de vernieuwde BRL 9335 door achtereenvolgens:

  • dagvoorzitter Erik Doekemeijer (ECD Milieu);
  • Michiel Gadella (RWS/Leefomgeving);
  • Otto Feenstra (Afvalzorg);
  • San Adelaar (Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant).

15.00 uur: pauze en inzamelen van vragen
15.30 uur: forumgesprek naar aanleiding van de ingediende vragen
16.30 uur: afsluiting met borrel

U kunt zich tot een week voor één van de bijeenkomsten hier aanmelden. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Gerelateerde onderwerpen