Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

SIKB jaarcongres - 20 september 2018

De verbindende kracht van data, dat is het thema voor het SIKB jaarcongres 2018. Bodemprofessionals werken steeds meer met digitale data. Onderzoeksgegevens worden niet langer meer analoog vastgelegd. Locaties worden nu met GPS bepaald, in plaats van met een papieren kaart. De bevindingen worden digitaal verwerkt en aangeboden. Dat verhoogt de efficiency en de effectiviteit, voor bijvoorbeeld de archeoloog of de veldwerker, en ook voor de opdrachtgever en toezichthouder. Het werken met digitale data vereenvoudigt daarnaast de samenwerking tussen verschillende disciplines. Goede, uniform vastgelegde data krijgen enorme meerwaarde wanneer zij kunnen worden gedeeld. Dat leidt tot nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld in kaartmateriaal, 3D-modellen, syntheses in onderzoek, in beleidsonderbouwing en in (keten)toezicht.

Uiteraard komen tijdens het congres ook de actualiteiten bij bodem, water en archeologie ruimschoots aan bod. Met veel gelegenheid om bij te praten binnen uw netwerk.

De verbindende kracht
Tijdens het plenaire eerste deel zal dagvoorzitter Jeroen Haan, bestuurder Hoogheemraadschap Rijnland en bestuurslid SIKB allereerst het woord geven aan Alexander Klöpping bekend als tech expert bij de Wereld Draait Door en daarna aan Arjan de Zeeuw, de kersverse directeur Kennis en Advies bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hij gaat in op de vraag ‘Hoe digitaal erfgoed verbindt’. Vervolgens gaat Herbert Dekkers (Manager Omgevingsdienst IJmond) in op de kracht van beelden, en hoe daarmee mensen in beweging zijn te krijgen.

Na de pauze starten de deelsessies in 3 ronden waarin de eerste ronde met Bodemdata: de wereld aan je voeten! in het teken staat van het thema. Wat betekent de verbindende kracht van data voor uw praktijk en welke mogelijkheden zijn er om ze goed en efficiënt te benutten? In de tweede ronde deelsessies komt u meer te weten over actuele ontwikkelingen rond SIKB richtlijnen en lopende projecten en sluiten we het inhoudelijke deel van het congres af met hands on demonstraties en nieuwe kennis uit de praktijk.

De borrel heeft dit jaar een bijzonder accent. Tijdens deze borrel nemen we afscheid van Walter de Koning als directeur van SIKB en maken we kennis met de nieuwe directeur Henk Koster.

Klik hier voor het programmaboekje met meer informatie over het congres en de deelsessies. U kunt zich hier aanmelden.

Hoe informatief en inspirerend het SIKB Jaarcongres is, kijk voor een korte impressie.

We ontmoeten u heel graag op donderdag 20 september in congrescentrum 1931 in ’s-Hertogenbosch.

Gerelateerd