Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Themamiddag Bodemonderzoek van de toekomst - 24 mei 2018

Handreikingen voor overheden
Onder de Omgevingswet zal een toenemende behoefte ontstaan aan bodemonderzoek op de schaal van gebieden. Het kan gaan om aaneengesloten gebieden, of een verzameling van locaties die samen een grootschalig onderzoeksgebied vormen. Dit laatste is nu al actueel in het kader van beleid voor de diffuse loodverontreiniging in de bodem van kinderspeelplaatsen in stedelijke gebieden, gericht op de beheersing van de blootstellingsrisico’s voor kinderen.

Maar hoe verkrijg je op gebiedsniveau betrouwbare gegevens tegen acceptabele kosten? Elektronische meettechnieken – ook wel screeningstechnieken genoemd – kunnen daarbij behulpzaam zijn.

In het project Bodemonderzoek van de Toekomst ontwikkelt SIKB handreikingen voor overheden voor het opzetten, uitbesteden en beoordelen van grootschalig bodemonderzoek. De handreikingen stellen de opdrachtgevers in staat om bij dit onderzoek de kansen van elektronische meettechnieken te verzilveren.

De handreikingen gaan in op drie verschillende onderzoeksopgaven:
1. Inventarisatie van diffuse metalen-verontreinigingen in de bodem;
2. Monitoring dikte afdeklagen (sloot)dempingen;
3. Inventarisatie bodemverdichting in het buitengebied.

Doel van de themamiddag; uw reactie telt!

Klik hier voor nadere informatie over het programma.

Locatie: UniePlaza (Culemborg)
Tijd: 13.00 - 16.45 uur (ontvangst vanaf 12.30 uur)

U kunt zich hier aanmelden. Deelname aan deze bijeenkomst is gratis.

Gerelateerde onderwerpen