Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Platform Bronbemalen: themabijeenkomst Basisregistratie Ondergrond - 12 december 2017

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) gaat op 1 januari 2018 van start. Alle publieke gegevens over de geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond op één centrale plek, gevuld door overheden én hun opdrachtnemers. Onder andere informatie over geotechnisch sondeeronderzoek en over grondwatermonitoringputten komt straks in het register.

Wat betekent de BRO voor tijdelijke grondwaterbemalingen? Welke data moet ik op welke wijze aanleveren, als opdrachtgever of opdrachtnemer van een bemaling? Hoe organiseer ik dit contractueel, in mijn rol als opdrachtgever? Heb ik als bevoegd gezag voor grondwateronttrekkingen ook een rol in de BRO? Graag praten we u op dinsdagmiddag 12 december bij over wat de Basisregistratie Ondergrond voor tijdelijke grondwaterbemalingen betekent.

Meer informatie, het programma en de mogelijkheid om aan te melden volgen op korte termijn. Reserveert u de datum alvast in uw agenda? Graag tot dan!

Gerelateerde onderwerpen