Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Platform Bronbemalen - de Basisregistratie Ondergrond komt eraan: uitdagingen én kansen! - 12 december 2017

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) gaat op 1 januari 2018 van start. Alle publieke gegevens over de geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond op één centrale plek, gevuld door overheden én hun opdrachtnemers. Met in dat register onder andere informatie over geotechnisch sondeeronderzoek en over grondwater-monitoringputten. Graag praten we u bij wat de BRO betekent voor tijdelijke grondwaterbemalingen. In termen van uitdagingen én in termen van kansen!

Vragen die deze middag aan de orde komen zijn: wat betekent de BRO voor tijdelijke grondwaterbemalingen? Welke data moet ik op welke wijze aanleveren, als opdrachtgever of opdrachtnemer van een bemaling? Wat zijn de voordelen en kansen van BRO voor mij als aannemer? Hoe organiseer ik de aanlevering contractueel, in mijn rol als opdrachtgever? Heb ik als bevoegd gezag voor grondwateronttrekkingen ook een rol in de BRO?

Deze bijeenkomst is georganiseerd in samenwerking met Rijkswaterstaat, één van de eerste organisaties die de BRO als opdrachtgever van civieltechnische werken in de contracten opneemt. Zij geven aan welke kansen de BRO voor uw werk biedt en delen hun ervaringen.

Locatie: JOINN! in Houten. Ontvangst met lunch vanaf 12.15 uur, het programma start om 13.00 uur.

Klik hier voor het programma van deze bijeenkomst.
Wilt u zich aanmelden, klik dan hier. Deelname aan de bijeenkomst is gratis.

Gerelateerde onderwerpen