Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Themabijeenkomst micromorfologie in de praktijk - 12 maart 2018

Datum: 12 maart 2018
Tijd: 13.00 tot 16.30 uur
Locatie: SIKB, Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda
Doelgroep: archeologen, prospectoren, PvE opstellers

Micromorfologie wordt in de Nederlandse archeologie vaak toegepast om de ontwikkeling van landschap en bodem te bestuderen. Antropogene sporen of lagen worden echter zelden micromorfologisch onderzocht. Uit de ervaringen die er wel zijn, in Nederland en omringende landen, blijkt dat dit jammer is. Micromorfologie is een uitermate geschikte methode voor onderzoek naar bijvoorbeeld ruimtegebruik, ambachtelijke activiteiten, stedelijke ontwikkeling en taphonomie/vindplaatsvorming.

Het eerste deel van de middag staat in het teken van actuele kennis over micromorfologisch onderzoek. Hoe werkt de methode en hoe wordt hij toegepast? Welke ervaringen uit de recente onderzoekspraktijk zijn er? Wat kun je met deze onderzoeksmethode bij vooronderzoek en opgravingen? In het afsluitende deel kunnen de deelnemers hands-on aan het werk met het interpreteren van slijpplaten.

Deze themabijeenkomst is een samenwerking tussen SIKB en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Hans Huisman (RCE en Rijksuniversiteit Groningen) zal de themabijeenkomst inhoudelijk begeleiden.

Wegens grote belangstelling en de capaciteit van de ruimte, is de inschrijving gesloten. U kunt u zich wel aanmelden voor de reservelijst. Zodra er iemand zich afmeld nemen wij contact met u op.

Gerelateerde onderwerpen