Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Themabijeenkomst Bemalen en monumenten - voorkomen van schade - 27 september 2018

In een stedelijke omgeving wordt voortdurend gebouwd en veranderd. Soms in de directe omgeving van monumenten. In veel gevallen is een tijdelijke bemaling onderdeel van de bouwplannen. Zettingen door bemalen kunnen desastreus zijn voor kwetsbare bebouwing zoals monumenten.

Bijna misgaan
Eigenaren van monumentale panden, waterschappen, gemeenten, monumentenzorgers, bemalers, geotechnisch en geohydrologisch adviseurs zien het vaak (bijna) misgaan als tijdelijke bemalingen in de buurt van monumenten plaatsvinden. Door gebrek aan kennis van de ondergrond of het monument, soms door onvoldoende communicatie, bijvoorbeeld bij tussentijdse wijziging van plannen.
Het doel is helder: het beschermen van monumenten tegen schade door zettingen en andere effecten van bemalen. De vraag is: hoe voorkomen we problemen? Hoe bereid ik een monument voor op een bemaling in de buurt? En: hoe houd ik rekening met dergelijke kwetsbare bebouwing bij het voorbereiden, uitvoeren en monitoren van een bemaling? Wie levert de juiste informatie op het juiste moment?

Voorkomen van schade
De Nationale Monumentenorganisatie, SIKB/Platform Bronbemalen en Stichting ERM verzorgen op donderdagmiddag 27 september 2018 (start om 12.45 uur) een themabijeenkomst over het voorkomen van schade en wateroverlast aan monumenten tijdens bemalingen. De bijeenkomst is bedoeld voor alle betrokkenen bij bemalingen en monumenten.
In deze themabijeenkomst gaan verschillende sprekers in op het voorkomen van effecten van een bemaling op monumenten. Welk onderzoek is nuttig en welke werkwijze houden we aan. Aan de orde komt ook de rol van de overheid in het voorkomen van problemen. Een verzekeraar gaat specifiek in op de wijze waarop deze kijkt naar werkwijze, schade en oorzaak. In verschillende deelsessies tonen we hoe bemalingen en monumenten op een verantwoorde wijze en zonder schade te veroorzaken in elkaars omgeving aanwezig kunnen zijn. Met concrete voorbeelden, handvatten voor de praktijk en de blik op mogelijke oplossingen.

Rondleiding
Facultatief is er na het programma gelegenheid voor een rondleiding door gebouw De Bazel – een monumentaal complex als ervaringsdeskundige na de aanleg van de Noord-Zuidlijn.

Het maximale aantal deelnemers is bereikt, u kunt zich helaas niet meer aanmelden.


De Bazel aan de Vijzelstraat Amsterdam (foto: Gemeente Amsterdam)

Gerelateerd