Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Wateroverlast en monumenten - 27 september 2018

SIKB, ERM, NMO en het Platform Bronbemalen verzorgen gezamenlijk een kennisbijeenkomst over waterover- en onderlast in de monumentenzorg. De bijeenkomst vindt plaats op 27 september en wordt gehouden in het monumentale complex De Bazel in Amsterdam. Met de kennisbijeenkomst wordt beoogd bij te dragen aan het verminderen van negatieve effecten van water- en vochthuishouding op de staat van monumenten. De bijeenkomst is met name interessant voor eigenaren en restaurateurs van monumentale panden, waterschappen, gemeenten, bemalers en adviseurs grondwater.

Gerelateerde onderwerpen