Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Onderzoekstechnieken

Onderzoekstechnieken Klassiek of modern?

Bij bodemonderzoek denk je meestal onmiddellijk aan het klassieke grondboren, bemonsteren en analyseren. Maar er zijn ook andere mogelijkheden waarbij niet hoeft te worden geboord, bemonsterd en geanalyseerd. Voorbeelden daarvan zijn grondradar en ROST.

Bodemonderzoek op basis van andere methoden dan “boren en analyseren” vindt maar moeilijk ingang in Nederland. En dat is jammer. Want het combineren van deze methoden met de klassieke methode kan in veel situaties tot een veel representatiever beeld van de verontreinigingen leiden. En met sommige nieuwe technieken kan in specifieke situaties een beter beeld worden bereikt dan met de klassieke techniek. SIKB pleit er daarom voor in elke situatie het gebruik van andere technieken dan de klassieke te overwegen.

Voor sommige in-situ saneringstechnieken is uitgebreide kennis over de bodemopbouw en het voorkomen van verontreiniging nodig. Bij de keuze voor een in-situ sanering hoort dan impliciet de keuze van een gedegen onderzoek. De heterogeniteit van de bodem (dat wil zeggen de variatie op korte afstand) wordt vaak onderschat. Met boren en analyseren ontstaat bij heterogene bodems meestal geen compleet beeld. Dat leidt vaak tot onaangename verrassingen bij de sanering. Een goed beeld van de bodemopbouw – inclusief de heterogeniteit – is overigens altijd handig, ook als er geen in-situ sanering op het programma staat.

Klassiek en modern

Als je de klassieke techniek combineert met andere, soms vlakdekkende onderzoekstechnieken, wordt het beeld van de verontreiniging vaak beter. Helaas zijn de nieuwe technieken niet geschikt voor elke locatie en elk type verontreiniging. Het is raadzaam de mogelijke inzet van nieuwe technieken - als aanvulling op de klassieke techniek of in plaats daarvan - per geval te overwegen.

Meer informatie

Voor meer informatie wordt verwezen naar de volgende artikelen:

  1. Alliantie van Vrienden bepleit andere werkwijze bij bodemonderzoek Tijdschrift Bodem, 2008, nummer 5
  2. Nieuwe technieken voor bodemonderzoek klaar om te worden ingezet. Aangeboden aan Journaal Bodem.