Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Platformbijeenkomst Tijdelijke grondwaterstandverlagingen 12 januari 2011

Thema: Vergunningverlening en handhaving WaterwetOp 12 januari 2011 organiseert SIKB weer een platformbijeenkomst Tijdelijke grondwaterstandverlagingen.

Tijd: 9.30-12.30 uur met aansluitend lunch
Locatie: Curnet, Groningenweg 10, Gouda
De bijeenkomst staat in het teken van de richtlijn voor het beoordelen van meldingen en vergunningaanvragen (Waterwet) in het kader van tijdelijke grondwaterstandverlagingen, die vanaf dan opgesteld gaat worden.
Het platform 'Tijdelijke grondwaterstandverlagingen' is een groep van ruim 30 vakmensen die zich bezighouden met tijdelijke bemalingen. Het platform vergadert 3 a 4 maal per jaar en bestaat uit bemalers, (hoofd)aannemers, overheden (bevoegd gezag), adviesbureau‚ÄĚs en opdrachtgevers. Dit maal zijn waterschappers extra welkom gezien het thema van de bijeenkomst.
Voorlopig programma 12 januari:
9.00 - 9.30 uur Inloop
9.30 uur Welkomstwoord
9.40 uur Stand van zaken project kwaliteitsverbetering bemalingsketen (Leon Brouwer, Haskoning)
10.00 uur Grondwaterbeheer door het waterschap (en de relatie met kwaliteitsborging) (Ron Bouwman, HHSK)
10.45 uur Pauze
11.10 uur Beleidsuitvoeringsmethode Waterwet voor bemalingen; de basis (Simon Handgraaf, Colibri Advies)
12.15 uur Afsluiting en lunch

U kunt zich aanmelden voor deze (kostenloze) bijeenkomst door een email te sturen naar Guido.ritskes@sikb.nl.