Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Themadag Baggernet op 27 januari 2011

Thema: Verspreidbare BaggerOp 27 januari 2011 organiseert Baggernet, in samenwerking met Waterschap Rivierenland een themadag over verspreidbare bagger: te weten verspreiding op aanliggende percelen, maar vooral over de toepassing in weilanddepots.

Verspreidbare bagger en weilanddepotsThemadag Baggernet op 27 januari 2011In samenwerking met Waterschap Rivierenland Locatie: Partycentrum De Lockhorst, Sportlaan 1, 3364 AT Sliedrecht Op 27 januari 2011 organiseert Baggernet in samenwerking met Waterschap Rivierenland een
themadag over verspreidbare bagger: te weten verspreiding op aanliggende percelen, maar vooral
over de toepassing in weilanddepots.
Waarom is het zo belangrijk om te baggeren? Wat doen we met verspreidbare bagger en wat maakt
weilanddepots, vooral in veengebieden, zo aantrekkelijk? Dit alles zal op deze themadag aan de orde
komen.
Verder wordt ingegaan op de praktische kant van de aanleg van een weilanddepot. Welke partijen zijn
betrokken, hoe organiseer je e.e.a. Ook het effect van het verspreiden van baggerspecie op de
bodemkwaliteit zal worden toegelicht.
En er wordt aandacht besteed aan de evaluatie van het Besluit bodemkwaliteit, en de invloed daarvan
op het baggerwerk.

Na de lunch kunt u deelnemen aan een excursie naar het J.U. Smitgemaal van het waterschap in
Kinderdijk, waar u een toelichting krijgt op het waterbeheer door de eeuwen heen in dit speciale
gebied. Vervolgens gaan we naar een nieuw aangelegd weilanddepot en een locatie waar een depot
ontmanteld is. De middag wordt afgesloten met een borrel in Sliedrecht.
Voor het volledige programma klik hier.
Aanmelding:
U kunt zich aanmelden voor deelname aan deze dag door uiterlijk 17 januari 2011 een e-mail te sturen
naar het secretariaat van Baggernet: marjan.euser@deltares.nl.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Secretariaat Baggernet:
Marjan Euser
Deltares
Postbus 85467
3508 AL Utrecht
tel. 088 3357843
mobiel 06 51286087
fax 088 3357720
email marjan.euser@deltares.nlwww.baggernet.info
Baggernet is een netwerk gericht op kennisuitwisseling over de omgang met verontreinigde waterbodems en baggerspecie. Baggernet wordt gefinancierd door Agentschap NL/Bodem+, Rijkswaterstaat en SIKB.