Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Kennis- & Discussiebijeenkomst “Conserveren van vondstmateriaal: een goede plaats in de KNA en het PvE”

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op
26 juni 2012
en staat in het teken van de eerste resultaten van het project “Eisen aan het conserveren van kwetsbaar vondstmateriaal”.

Deze bijeenkomst staat in het teken van de eerste resultaten van het project “Eisen aan het conserveren van kwetsbaar vondstmateriaal”. Tijdens deze bijeenkomst informeert het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie archeologen, adviseurs, specialisten, PvE schrijvers en andere gebruikers van de KNA over de eerste resultaten van dit project. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen en ruimte voor discussie. In het bijzonder vragen we deelnemers om ook praktisch mee te denken over de voorgestelde concretisering van conserveren in het PvE & het aanbesteden en over het voorstel om een functie “conserveringsspecialist” in de KNA op te nemen.
Klik hier voor het programma.
Aanmelden:U kon zich tot uiterlijk 21 juni 2012 aanmelden. Deelname is gratis.
Locatie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5 te Amersfoort
Vanaf 09.00 uur ontvangst met koffie en thee. De bijeenkomst eindigt om 12:30 uur.