Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Kennis- en discussiebijeenkomst 'Duidelijkheid over protocol 2002 grondwaterbemonstering'

Op 18 april heeft de discussiebijeenkomst over protocol 2002 grondwaterbemonstering plaatsgevonden.

Circa 30 deelnemers hebben de bijeenkomst bezocht. De bijeenkomst bestond uit een theoretisch deel waar de NEN 5744 en het prototcol 2002 grondwaterbemonstering werden toegelicht door Arthur de Groof en Gijsbert Schuur en een praktijkdeel waar zowel de oude als nieuwe manier van grondwaterbemonstering werd gedemonstreerd. Het laatste deel van de bijeenkomst ging in op het beantwoorden van de vragen van de deelnemers.Klik hier voor de presentatie van Gijsbert Schuur (Oranjewoud) - NEN 5744-2011.Klik hier voor de presentatie van Arthur de Groof (SIKB) - Modern monsters nemen, van werkbeschrijving naar kwaliteitsborging.