Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Kennis- en discussiebijeenkomst “Duidelijkheid over protocol 2002 grondwaterbemonstering”

Over protocol 2002 voor grondwaterbemonstering bestaan veel vragen, zeker sinds de publicatie eind maart 2011 van de nieuwe versie van NEN 5744.

Over protocol 2002 voor grondwaterbemonstering bestaan veel vragen, zeker sinds de publicatie eind maart 2011 van de nieuwe versie van NEN 5744. In een praktijk- en discussiebijeenkomst op 18 april 2012 licht SIKB de veranderingen in het protocol toe en geeft antwoord op uw vragen. Naast de theorie gaan we ook in op de praktijk: U krijgt een demonstratie van het nemen van grondwatermonsters volgens zowel de huidige als de nieuwe methode, zodat u in n oogopslag kunt zien wat de verschillen zijn. Bedrijven, toezichthoudende overheden en andere overheden zijn van harte welkom om deel te nemen. De bijeenkomst start om 13:00 en duurt tot 16:30 en vindt plaats bij Alterra, Atlasgebouw te Wageningen.
Klik hier om u aan te melden voor deze bijeenkomst.