Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Platformbijeenkomst Tijdelijke grondwaterbemalingen

SIKB organiseerde dinsdagmiddag 30 oktober 2012 een Platformbijeenkomst tijdelijke grondwaterbemalingen.

Het nut van gegevensregistratie en –ontsluiting bij bronbemalingen. “Van kuubs, m² per dag en onttrekkingscurves naar een betere risicobeheersing bij toekomstige bronbemalingen”.
Doel van het platform in het algemeen is kennisuitwisseling (omtrent kwaliteitsverbetering) in het kader van bronbemalingen. De platformbijeenkomsten staan open voor alle professionals die te maken hebben met bronbemalingen. De platformbijeenkomsten worden bezocht door onder meer adviesbureaus, aannemers, waterschappen, opdrachtgevers en kennisinstituten.
De uitvoering van tijdelijke grondwaterbemalingen is gevoelig voor fouten. Daarom heeft SIKB op initiatief van de bouwsector certificeringschema BRL 12000 en de BUM voor tijdelijke grondwaterbemalingen opgesteld. De BUM is de richtlijn voor het bevoegd gezag bij de meeste bronbemalingen, het waterschap. Deze richtlijn is in juni vastgesteld. Zowel de BRL 12000 als de BUM hebben als doel de kans op schade door bronbemalingen te verkleinen. Doordat het werken conform BRL 12000 de faalkosten verminderd, willen opdrachtgevers graag werken met organisaties die de BRL 12000 geïmplementeerd hebben. Diverse bedrijven zijn al bezig met de implementatie in hun bedrijfsvoering, zodat begin 2013 tot certificering kan worden overgegaan. Gegevensbeheer is één van de aspecten waar BRL 12000 en BUM op ingaan. Tijdens de bijeenkomst is ingegaan op het nut van gegevensbeheer in het kader van tijdelijke grondwaterbemalingen.Klik hier voor een impressie van de bijeenkomst en de presentaties.