Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Platformbijeenkomst Tijdelijke grondwaterbemalingen, 20 juni 2012

SIKB en Gasunie organiseren woensdagmiddag 20 juni 2012 een nieuwe Platformbijeenkomst tijdelijke grondwaterbemalingen.

Aan de slag met de BRL SIKB 12000 en de BUM Tijdelijke bemalingen”
SIKB en Gasunie organiseren woensdagmiddag 20 juni 2012 een nieuwe Platformbijeenkomst tijdelijke grondwaterbemalingen.
Tijd: 12.30-16.00 uur, met inlooplunch
Locatie: Gasunie, Concourslaan 17, 9727 KC Groningen.
De uitvoering van deze bronbemalingen is gevoelig voor fouten. Daarom heeft SIKB op initiatief van de bouwsector certificeringschema BRL 12000 laten opstellen. Daarnaast wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een richtlijn voor het bevoegd gezag bij bronbemalingen (de “BUM bemalingen”). Deze richtlijn wordt naar alle waarschijnlijkheid in juni vastgesteld. Zowel de BRL 12000 als de BUM bemalingen hebben als doel de kans op schade door bronbemalingen te verkleinen. Doordat het werken conform BRL 12000 de faalkosten verminderd, willen opdrachtgevers graag werken met organisaties die de BRL 12000 geïmplementeerd hebben. Naar verwachting is het vanaf eind 2012 mogelijk te certificeren op grond van de BRL 12000. Diverse bedrijven zijn echter al bezig met de implementatie in hun bedrijfsvoering, zodat straks snel tot certificering kan worden overgegaan.
Doel van het platform is kennisuitwisseling omtrent kwaliteitsverbetering bij bronbemalingen. Op 20 juni ligt de nadruk op de implementatie van de BRL 12000 en de BUM bemalingen. De platformbijeenkomst staat open voor alle professionals die te maken hebben met bronbemalingen. Eerdere platformbijeenkomsten werden bezocht door onder meer adviesbureaus, aannemers, waterschappen, opdrachtgevers en kennisinstituten.
Voorlopig programma 20 juni:
· 12.30 uur: Inloop met lunch· 13.10 uur: Welkomstwoord en inleiding BRL 12000 en BUM TM (Guido Ritskes, SIKB)· 13.30 uur: Bronbemalingen bij de Gasunie, hoe werkt dat? (Gasunie)· 14.00 uur: Hoe verzekerbaar zijn bouwprojecten met bronbemaling? (Albert van Haastrecht, Ballast Nedam)· 14.30 uur: Pauze· 15.00 uur: Wat zijn de eerste ervaringen met protocol 12010? (Kevin Ooteman, MWH)· 15.30 uur: Hoe gaan de noordelijke waterschappen om met bronbemalingen? (Waterschap Noorderzijlvest)

  • 16.00 uur: Afsluiting

Er is plaats voor circa 100 deelnemers. U kunt zich aanmelden voor deze (kostenloze) bijeenkomst door een e-mail te sturen naar Guido.ritskes@sikb.nl.
U dient op 20 juni legitimatie mee te brengen (toegangseis van Gasunie).