Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Platformbijeenkomst Tijdelijke grondwaterbemalingen donderdag 5 april 2012.

Platformbijeenkomst tijdelijke grondwaterbemalingen - 5 april 2012.

“Aan de slag met de BRL 12000”
SIKB en Fugro organiseerden donderdagmiddag 5 april 2012 een Platformbijeenkomst tijdelijke grondwaterbemalingen. Hier vindt u een impressie van de bijeenkomst.
De uitvoering van deze bronbemalingen is gevoelig voor fouten. Daarom heeft SIKB op initiatief van de bouwsector certificeringschema BRL 12000 laten opstellen. Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan een richtlijn voor het bevoegd gezag bij bronbemalingen (de “BUM bemalingen”). Deze richtlijn is in ontwerp gereed en staat tot medio maart voor een ieder open voor commentaar, zie www.sikb.nl. Zowel de BRL 12000 als de BUM bemalingen hebben als doel de kans op schade door bronbemalingen te verkleinen. Doordat het werken conform BRL 12000 de faalkosten verminderd, willen opdrachtgevers graag werken met organisaties die de BRL 12000 geïmplementeerd hebben. Naar verwachting is het vanaf najaar 2012 mogelijk te certificeren op grond van de BRL 12000. Diverse bedrijven zijn echter al bezig met de implementatie in hun bedrijfsvoering, zodat straks snel tot certificering kan worden overgegaan.
Doel van het platform is kennisuitwisseling omtrent kwaliteitsverbetering bij bronbemalingen. Op 5 april ligt de nadruk op de implementatie van de BRL 12000 en de BUM bemalingen. De platformbijeenkomst staat open voor alle professionals die te maken hebben met bronbemalingen. Eerdere platformbijeenkomsten werden bezocht door onder meer adviesbureaus, aannemers, waterschappen, opdrachtgevers en kennisinstituten.