Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Goed bezochte kennis- en discussiebijeenkomst rond grondstromen op 27 maart 2013

De kennis- en discussiebijeenkomst voor de BRL 9335 in het provinciehuis Noord-Brabant op 27 maart jl. is zeer goed bezocht.

De kennis- en discussiebijeenkomst voor de BRL 9335 in het provinciehuis Noord-Brabant op 27 maart jl. is zeer goed bezocht. Huidige n toekomstige gebruikers van de BRL maar ook bevoegd gezag, bracheorganisaties n certificatie-instellingen waren alle in ruime mate vertegenwoordigd
Bezoekers hebben kennis genomen en gesproken over de beleidsmatige ontwikkelingen rond samenvoegen en splitsen van partijen grond, knelpunten in de praktijk rond splitsingsregels en een initiatief van de BOG om het kwaliteitsniveau van de borging met BRL 9335 verder te verhogen met een zogenaamde ketenverklaring.
Presentaties:Openingen en programmaDe regels over grondstromen in Bbk en BRL9335Verantwoord grondverzet IIKetenverklaring grondstromen
Aansluitend is in verschillende groepen uitgebreid en geanimeerd over deze onderwerpen van gedachten gewisseld. De overwegingen en aanbevelingen van de aanwezigen worden onder meer meegenomen binnen de Sectie Grondstromen van SIKB en zullen onder meer worden gericht op het actueel houden en verbeteren van BRL 9335.