Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Innovaties tijdens veldworkshop “Hoe meet ú de sliblaagdikte?”

SIKB organiseerde op 11 april in samenwerking met Waterschap Rivierenland en Tijhuis Ingenieurs een veldworkshop omtrent het meten van de sliblaagdikte in oppervlaktewateren.

SIKB organiseerde op 11 april in samenwerking met Waterschap Rivierenland en Tijhuis Ingenieurs een veldworkshop omtrent het meten van de sliblaagdikte in oppervlaktewateren.
Zes organisaties verzorgden tijdens de veldworkshop in Leerdam een demonstratie van een techniek waarmee bovenkant en/of onderkant van de sliblaag kan worden gemeten.

Al is de ultieme oplossing nog niet gevonden, gezien de grote opkomst en de (nieuwe) technieken die zijn getoond, mag van een succesvolle middag worden gesproken. De deelnemers waren het erover eens dat de belanghebbende partijen in handmatige baggervolumebepalingen stap voor stap dichter bij elkaar komen, maar er nog wel aan de uniformiteit en het optimaal gebruiken van de beschikbare technieken, kennis en kunde gewerkt moet worden. De SIKB-richtlijn baggervolumebepalingen op basis van handmatige metingen (Klik hier voor de AS SIKB 2000, klik hier voor de BRL SIKB 2000) kan daarbij helpen doordat die een kader biedt voor een uniform en herkenbaar proces van een baggervolumebepaling. Klik hier voor het verslag van de veldworkshop.