Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Kennis- en discussiemiddag BRL SIKB 15000 en toezicht 5 maart 2013

Samen met overheden en marktpartijen werkt SIKB aan de nieuwe BRL SIKB 15000 voor het borgen van kwaliteitssystemen rond bodemonderzoek en bodemadvies.

Samen met overheden en marktpartijen werkt SIKB aan de nieuwe BRL SIKB 15000 voor het borgen van kwaliteitssystemen rond bodemonderzoek en bodemadvies. Het ontwikkelen van deze BRL staat niet op zich, maar is onderdeel van een breder plan van aanpak dat de uitvoering en samenwerking tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers en bevoegde gezagen op een aantal punten beoogt te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn de criteria bij het toetsen van onderzoeken, het toepassen van GPS bij veldwerk, een informatie-arrangement van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), risicogestuurd toezicht op (grote) opdrachtgevers en het selecteren van essentiŽle eisen voor publiek toezicht.
Op dinsdag 5 maart 2013, vanaf 13.00 uur, organiseren wij in Utrecht een kennis- en discussiemiddag.
Tijdens deze middag informeren wij u over de resultaten tot nu toe en het plan van aanpak. U kunt uw vragen stellen en uw input geven voor de uitwerking van de onderwerpen in het Plan van Aanpak.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden.