Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

SIKB organiseert veldworkshop: ´Hoe meet ú de sliblaagdikte?´ Donderdagmiddag 11 april 2013

Maximum aantal deelnemers is bereikt. Nieuwe aanmeldingen komen op de reservelijst.

SIKB organiseert in samenwerking met Tijhuis Ingenieurs en Waterschap Rivierenland de veldworkshop ´Hoe meet ú de sliblaagdikte?´.
Het maximum aantal deelnemers voor de bijeenkomst is bereikt. Nieuwe aanmeldingen komen op de reservelijst.
Het baggervolume is de belangrijkste kostenbepalende factor van een baggerwerk. Het is dus belangrijk dat opdrachtgever en aannemer van het baggerwerk het eens zijn over het baggervolume. Maar in de praktijk blijkt de sliblaag om meerdere redenen erg lastig objectief vast te stellen, wat leidt tot discussies. Kort geleden heeft SIKB de 'Richtlijn baggervolumebepalingen op basis van handmatige metingen' vastgesteld. Daarmee wordt een uniform kader geboden voor het proces om te komen tot een goede handmatige baggervolumebepaling. Maar daarmee ben je er nog niet, want goed meten leer je door het (vaak) te doen.
Doel van de veldworkshop op 11 april is het demonstreren en waar mogelijk uitproberen van technieken en methoden om de onderkant van de sliblaag objectief vast te stellen. Hebt u zo'n techniek of methode, laat het weten via guido.ritskes@sikb.nl .
Daarnaast wordt tijdens de workshop de meest gebruikelijke werkwijze gedemonstreerd (peilstok al dan niet met voetje, in combinatie met verificatiebemonstering) en wordt gelegenheid geboden hierover met elkaar van gedachten te wisselen.
De workshop is dus geen cursus of opleiding, maar maakt het mogelijk om kennis te delen omtrent het meten van de sliblaag. De nadere invulling van het programma wordt later toegevoegd in dit nieuwsitem.
Wilt u deelnemen, stuur dan een email naar guido.ritskes@sikb.nl. Het maximum aantal deelnemers voor de bijeenkomst is helaas al bereikt. Nieuwe aanmeldingen komen op de reservelijst.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Er is beperkt plaats; de volgorde van binnenkomst van aanmeldingen bepaald of u kunt deelnemen.
Het is mogelijk dat de workshop door omstandigheden moet worden geannuleerd. U krijgt daar dan tijdig bericht van.