Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Vaklui in de spotlight! Genomineerden SIKBeker 2013 bekend!

Tot begin augustus was het voor een ieder mogelijk de beste vakman of vakvrouw op het gebied van (water)bodembeheer, bodembescherming of archeologie aan te melden voor de SIKBeker 2013. Het resultaat mocht er zijn.

Tot begin augustus was het voor een ieder mogelijk de beste vakman of vakvrouw op het gebied van (water)bodembeheer, bodembescherming of archeologie aan te melden voor de SIKBeker 2013. Het resultaat mocht er zijn. Voor de jury van de SIKBeker bleek het grote aantal aanmeldingen en de hoge kwaliteit ervan een waar luxeprobleem, zeker omdat slechts drie aanmeldingen in aanmerking kunnen komen voor nominatie.
Uiteindelijk kwamen Nils Kerkhoven, als archeoloog werkzaam bij Vriens Archeo Flex, Charles Pijls en Mark in 't Veld, beide actief in het bodembeheer bij Tauw, als besten uit de bus. En van hen wint op 25 september de tiende SIKBeker en mag zich beste vakman noemen! De SIKBeker 2013 wordt uitgereikt tijdens het SIKB-jaarcongres 2013 op 25 september in congrescentrum Woudschoten in Zeist. Het congres staat dit jaar in het teken van vakmanschap. Klik hier voor het programma en meer informatie over het SIKB-jaarcongres 2013.