Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Aanbesteden en contracteren van baggerwerken; Baggernetdag 2 april 2014

Op 2 april organiseert
Baggernet in samenwerking met Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard en Waterschap Hollandse Delta een themadag over contracteren en
aanbesteden.

Op 2 april organiseert Baggernet in samenwerking met Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Waterschap Hollandse Delta een themadag over contracteren en aanbesteden. De Baggernetdag wordt gehouden in Rotterdam. Er wordt ingegaan op het “waarom” van onder meer de Aanbestedingswet en hoe waterschappen en RWS de aanbesteding en contractering in praktijk georganiseerd hebben. Ook komen de visie van de opdrachtnemers en cases aan bod.
Baggerwerken worden veelal gespecificeerd in een RAW-contract, onderhands of openbaar aanbesteed en uitgevoerd onder UAV-voorwaarden. De laatste jaren verschijnen naast deze min of meer traditionele manier van werken, steeds meer andere manieren van specificeren, aanbesteden en het verdelen van verantwoordelijkheden in het werk. Ontwikkelingen in dit kader zijn onder meer: EMVI gunnen, UAV-gc, hybride-contracten, best value procurement en systeemgerichte contractbeheersing. Bovendien is in 2013 de Aanbestedingswet van kracht geworden, die een duidelijke relatie heeft met genoemde ontwikkelingen.
Belangrijke trend in dit alles is de grotere rol van marktpartijen in het gehele proces van initiatief tot en met uitvoering van het werk. Daarnaast wordt niet meer alleen op laagste prijs gegund maar speelt de kwaliteit van het werk een steeds grotere rol. Wat is de achtergrond van dit alles, wanneer moet je wat doen en hoe werkt het in de praktijk? Hoor en zie het op 2 april in Rotterdam. Kijk op www.baggernet.info voor de vooraankondiging en meer info.