Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Co-creatie werkt op het SIKB-congres

Dit jaar zagen we op het SIKB congres 'De Ultieme Tango' co-creatie in actie. Het resultaat: een prima dag, ook om te netwerken, en drie werkgroepen die de meest populaire onderwerpen gaan uitwerken.

Hier bij SIKB denken we terug aan een heel speciale dag, waarop we veel activiteit en netwerken hebben gezien. En heel veel denkkracht:
gedurende de dag hebben 27 werkgroepen elk een onderwerp uitgediept. Dat heeft in elke groep weer een eigen creatief resultaat opgeleverd: u kunt deze 27 (Prezi) presentaties hier vinden.[|http://sikbtango.ning.com/resultaten-werkgroepen]

U vindt [hier de drie werkgroepen die deze, door hen zelf gekozen onderwerpen, verder gaan uitdiepen. Hiermee gaan voor het eerst professionals uit bodem, water en archeologie samen hun dromen omzetten in daden: |http://sikbtango.ning.com/groepen]

  1. tafel 1.4 en 5.4 – Het doel van het project centraal stellen
  2. tafel 3.6, 3.5 en 5.3 – Regelgeving en handhaving gericht op essentie
  3. tafel 2.4 – Samenwerken met mensen die elkaar vertrouwen

Wilt u meedoen aan een van deze werkgroepen? Laat het weten via info@sikb.nl.
Tot slot ontbrak ook de kennisoverdracht niet. In een zogenoemde Kennis- en inspiratiecarrousel zijn 15 inhoudelijke presentaties gegeven. Die kunt u hier vinden.[|http://sikbtango.ning.com/carrousel]