Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Platformbijeenkomst Bronbemalen - 5 juni 2014

Op 5 juni jl. was weer een bijeenkomst van het Platform Bronbemalen.

SIKB en Strukton Civiel hebben op donderdagmiddag 5 juni 2014 een nieuwe bijeenkomst van het Platform Bronbemalen georganiseerd. Klik hier voor de presentaties.
Doel van het platform en de bijeenkomsten is kennisuitwisseling binnen de gehele bronbemalingsketen. De platformbijeenkomst staat open voor alle professionals die te maken hebben met bronbemalingen. De platformbijeenkomsten worden bezocht door onder meer adviesbureaus, aannemers, waterschappen, opdrachtgevers en kennisinstituten.
De laatste jaren is veel veranderd in de manier waarop GWW-werken worden aanbesteed. Belangrijke ontwikkelingen daarbij zijn EMVI-gunnen, waarbij ook op kwaliteit gegund wordt en geïntegreerde contracten, waarbij de aannemer meer verantwoordelijkheden heeft in de bouwketen. In 2013 is bovendien de Aanbestedingswet in werking getreden, die een duidelijk relatie heeft met genoemde ontwikkelingen. De manier waarop een bronbemaling, veelal gevat in een groter contract, op de markt gezet wordt, kan grote invloed hebben op de kwaliteit van de uiteindelijke bronbemaling. En aangezien een bronbemaling weliswaar een relatief klein deel uitmaakt van het gehele contract, maar wel grote risico”s met zich kan meebrengen, is het extra belangrijk hier voldoende aandacht te besteden. Op 5 juni wordt daarom onder meer ingegaan op de vraag: hoe borgen we de kwaliteit van bronbemalingen in aanbestedingen en contracten en welke rol kan de BRL 12000 daarin spelen?
Programma 5 juni:

  • 12.00 uur: Inloop met lunch
  • 13.00 uur: Welkom door SIKB en Strukton
  • 13.20 uur: Avenue2; Ook het grondwater stroomt door in Maastricht, Strukton
  • 13.40 uur: Ervaringen met aanbestedingen/contracten van bronbemalingen, RoyalHaskoningDHV
  • 14.00 uur: Risico's van bronbemalen en mogelijkheden voor risicobeheersing, Deltares
  • 14.15 uur: Discussie; bronbemaling in aanbestedingen en contracten
  • 14.30 uur: Pauze
  • 15.20 uur: BRL 2100 Mechanisch boren (update), SIKB
  • 15.35 uur: Opleiding Coördinator Grondwatertechniek (update), Van Hall Larenstein
  • 15.50 uur: Afsluiting met een drankje

De uitvoering van tijdelijke grondwaterbemalingen is gevoelig voor fouten. Daarom heeft SIKB op initiatief van de bouwsector het certificeringschema BRL 12000 en de BUM voor tijdelijke grondwaterbemalingen laten opstellen, zie BRL SIKB 12000 en BUM bronbemalingen.
Zowel de BRL 12000 als de BUM hebben als doel de kans op schade door bronbemalingen te verkleinen. Doordat het werken conform BRL 12000 de faalkosten verminderd, willen opdrachtgevers graag werken met organisaties die de BRL 12000 geïmplementeerd hebben. In 2013 hebben de eerste bedrijven hun certificaten behaald. Andere organisaties hebben de werkwijze van de BRL 12000 al in hun bedrijfsvoering geïmplementeerd of zijn daarmee bezig.