Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Bijeenkomst Platform Bodembeheer - nieuwe beleidsontwikkelingen in de ondergrond op 26 januari jl.

De Platform Bodembeheer bijeenkomst over de nieuwe beleidsontwikkelingen in de ondergrond is goed bezocht door ruim 200 deelnemers.

Bijeenkomst Platform Bodembeheer - nieuwe beleidsontwikkelingen in de ondergrond op 26 januari jl.
De Platform Bodembeheer bijeenkomst over de nieuwe beleidsontwikkelingen in de ondergrond is goed bezocht door ruim 200 deelnemers. De deelnemers vormden een brede vertegenwoordiging uit de bodemsector, waarbij het grote aandeel adviesbureaus en gemeenten opviel. Meer dan de helft van de deelnemers bestond uit overheden. Tijdens de bijeenkomst werden de deelnemers geïnformeerd over wat de stand van zaken is en welke trajecten aan de gang zijn rond de 1) de omgevingswet, 2) nationale structuurvisie ondergrond en 3) het nieuwe bodemconvenant.
Het plenaire deel bestond uit de volgende onderdelen:

  • Welkom en programma Dagvoorzitter Jos de Jong, Hoofd Bureau Ontwikkeling van de Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem van de provincie Zuid Holland
  • //De nieuwe beleidsontwikkelingen: Nieuwe Bodemconvenant, STRONG, Omgevingswet. Waaruit bestaan ze en wat betekent dat voor u? Door Douwe Jonkers (IenM en STRONG), Gerd de Kruif (RWS en UP) en Martin van Gelderen (IenM en omgevingswet)//
  • De ondergrond als bron voor nieuwe economie in het Noorden van Nederland. Hilde Blank (directeur BVR ruimtelijke ontwikkeling, trekker advies Ruimtelijke ordening van de ondergrond SER Noord Nederland)

Vervolgens was er ruimschoots ruimte om in te gaan op de vragen die de deelnemers hadden over deze onderwerpen tijdens de “vraagmuur”.
Aan het einde van de middag konden de deelnemers in 7 parallelle sessies dieper ingaan op wat het nieuwe beleid nu kan betekenen in concrete cases:

  1. De warmterotonde door een bodembril. Door Tanja Haring en Frank Dorèl (Provincie Zuid-Holland)
  2. Ruimtelijke ordening van de ondergrond Noord-Nederland. Door Hilde Blank (BVR), Herman Bloupot (SER NN), Sophie Moinier (Deltares)
  3. De rol van het bodem- en watersysteem binnen een gebiedsgerichte aanpak. Door Remco de Boer (UP), Klaas van der Veen (RUD Drenthe), Ron Nap (UP)
  4. Spoed& de verborgen grondwater-werkvoorraad (Oranje locaties): het borgen van gezamenlijke opgaves en ambities. Door René Smolders (UP), Peter Spring in ‘t Veld (Provincie Zuid-Holland), Erik Verhallen (UP)
  5. Functies in het grondwater van Brabant: de greendeal. Door Douwe Jonkers (IenM/STRONG), Harke Tuinhof (gemeente Den Bosch), Linda Maring (Deltares)
  6. Aan de slag met een omgevingsvisie.Door Martin van Gelderen (IenM), Margit Koesoemo Joedo (IenM), Maartje van Meeteren (Royal HaskoningDHV)
  7. Concurrentie tussen functies in de ondergrond: kiezen of toch samen?Door Marco Vergeer(Royal HaskoningDHV) en Astrid Slegers (UP)

De dag werd afgesloten door dagvoorzitter Jos de Jong, waarna tijdens de borrel afscheid genomen kon worden van Gerd de Kruif (UP-trekker 2010-2015) en kennis gemaakt kon worden met opvolger Corné Nijburg.
De plenaire presentaties zijn hier te vinden. Een verslag van de dag en de presentaties van de sessies komen binnenkort beschikbaar op deze website.