Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Bijeenkomst Platform Bronbemalen - 7 juni 2016

Op dinsdagmiddag 7 juni organiseert SIKB in samenwerking met TAUW bv een nieuwe bijeenkomst van het Platform Bronbemalen.

Op dinsdagmiddag 7 juni organiseert SIKB in samenwerking met TAUW bv een nieuwe bijeenkomst van het Platform Bronbemalen. Onderwerp van gesprek dit keer is het verschil tussen theorie en praktijk in het proces van de voorbereiding van een bronbemaling tot en met de uitvoering ervan.
Tijdens eerdere platformbijeenkomsten is terloops vaak gesproken over de verschillen tussen de uitgangspunten (en resultaten) van bemalingsadviezen en de uiteindelijke uitvoering van bronbemalingen. Dit levert nogal eens problemen op in het kader van de benodigde vergunning, maar zeker ook in de daadwerkelijke uitvoering. Maar over welke verschillen hebben we het dan precies en welke problemen levert dit op? Waardoor worden die verschillen veroorzaakt en hoe kunnen we die verschillen beperken of hoe kunnen we ermee omgaan? Wat (en hoe) kunnen we leren van de geconstateerde verschillen? Hoor het en praat mee op dinsdag 7 juni in Deventer!

Tijd : 13.00 - 16.00 uur, inloop met lunch vanaf 12.15 uur
Locatie : TAUW bv, Handelskade 37, Deventer

Voorlopig programma:
12.15 uur Inloop met lunch
13.00 uur Opening
13.10 uur Theorie- en praktijkervaringen uit drie projecten, Pedro Aarnink (TAUW)
13.40 uur Welke grondwaterstand te hanteren bij het plannen van een bronbemaling? Ward van Laatum (Aveco de Bondt)
14.20 uur Pauze
14.50 uur Bronbemalen op gascompressorstation Wijngaarden; de theorie in samenhang met de praktijk; Wouter Mansier (Van Kessel bronbemaling)
15.20 uur Inzet van DSI bij de spooronderdoorgang Veenwouden; Robin Lomulder (Fugro)
15.50 uur Certificaatuitreiking BRL 12000
16.00 uur Afsluiting en aansluitend borrel

U kunt zich aanmelden voor deze (kosteloze) bijeenkomst door hier te klikken.