Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Flyer Centraal College van Deskundigen Datastandaarden

Het onafhankelijke Centraal College van Deskundigen Datastandaarden (CCvD-D) ziet er op toe dat bodem-, water- en archeologische gegevens door alle betrokkenen digitaal kunnen worden uitgewisseld.

Het onafhankelijke Centraal College van Deskundigen Datastandaarden (CCvD-D) ziet er op toe dat bodem-, water- en archeologische gegevens door alle betrokkenen digitaal kunnen worden uitgewisseld. Het College neemt besluiten over wijzigingen op de datastandaarden en kan ook nieuwe standaarden vaststellen.
Datastandaarden zorgen ervoor dat computers ‘dezelfde taal spreken’. Dat gegevens van verschillende herkomst op een gelijke wijze kunnen worden gepresenteerd, bijvoorbeeld op een kaart.

Een goede standaard voorkomt dat voor iedere ketenpartner een aparte, dure, datakoppeling moet worden ontwikkeld. Om te borgen dat voor iedereen data-uitwisseling mogelijk is, en dat de voorwaarden hiertoe niet door bijvoorbeeld één partij of bedrijf worden bepaald, is het CCvD-D opgericht.
Een flyer over het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden is hier te downloaden.