Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Geslaagde bijeenkomst Platform Bronbemalen 'Gaasperdammertunnel' op 11 oktober 2016

Op dinsdagmiddag 11 oktober organiseerde SIKB in samenwerking met IXAS een bijeenkomst van het Platform Bronbemalen. Thema van de middag was de Gaasperdammertunnel die in de A9 wordt aangelegd en de bronbemaling die daarvoor nodig is.
Tijdens eerdere platformbijeenkomsten is al vaak gesproken over kennisoverdracht in de keten, zowel van voorbereiding en advies naar uitvoering als andersom. Tijdens deze platformbijeenkomst wordt die kennisdeling in praktijk gebracht door eerst in te gaan op de theorie en het ontwerp van de tunnel en de daarvoor benodigde bemaling en vervolgens middels een site-visit het project in werkelijkheid te aanschouwen.

Klik hier voor een impressie, de deelnemerslijst en de presentaties.