Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Themadag Baggernet "Grenzeloos baggeren!" - dinsdag 21 juni 2016

Zowel Vlaamse als Nederlandse waterbeheerders staan voor de uitdaging maatregelen in het watersysteem, zoals baggeren, in brede zin af te wegen.

Zowel Vlaamse als Nederlandse waterbeheerders staan voor de uitdaging maatregelen in het watersysteem, zoals baggeren, in brede zin af te wegen. Met andere woorden: wat dragen de maatregelen precies bij aan de diverse doelen die het watersysteem heeft? In welke mate doen die maatregelen (elders of op lange termijn) juist afbreuk aan die doelen? Welke waarde heeft sediment in een watersysteem? En hoe programmeer ik maatregelen als baggeren op een slimme wijze, zodanig dat ik de doelen van mijn watersysteem optimaal dien? Welke slimme oplossingen en tools zijn er in Vlaanderen en Nederland op dit gebied?
Platform Baggernet, Antea Group, Waterschap Brabantse Delta en SIKB nodigen u van harte uit om op 21 juni 2016 kennis en ervaringen op dit gebied met elkaar te delen, elkaar te inspireren met ervaringen uit de praktijk en de discussie te voeren over slim water-en sedimentbeheer.Klik hier voor het programma en aanmelden.