Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Kijken over de dijken - kennis(sen) delen over binnendijks en buitendijks waterdieptemeten

Het Platform Baggernet organiseerde dinsdag 20 juni 2017 een themamiddag over waterbodemkartering. Samen met de Hydrographic Society Benelux en Waternet kregen binnendijkse en buitendijkse professionals op het gebied van baggeren en waterdieptemeten een ‘kijkje over de dijken’. Zij deelden hun kennis en kennissen tijdens het programma met een aantal inspirerende voordrachten en diverse demonstraties.

Kijk hier voor het verslag (met foto impressie), de presentaties en de deelnemerslijst.