Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Nieuwe versie BRL 12000 Tijdelijke Grondwaterbemaling vastgesteld

Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer heeft in de vergadering van 30 maart jl. de nieuwe versie van de BRL 12000 Tijdelijke Grondwaterbemaling vastgesteld. Deze wordt per 1 januari 2018 van kracht.

Wanneer onder de grondwaterspiegel werkzaamheden plaatsvinden, bijvoorbeeld de aanleg van een ondergrondse parkeergarage, zijn maatregelen nodig om de bouwplaats droog te houden. Vaak worden daar tijdelijke ontwateringstechnieken bij gebruikt. Deze beoordelingsrichtlijn beschrijft de eisen aan het proces, het kwaliteitsmanagementsysteem en de certificering onder BRL 12000.

'Je werkt heel doelgericht en gestructureerd naar de risico's toe. Aan de hand van de ingevulde checklist zijn die risico's voor alle partijen duidelijk in beeld.', aldus een BRL 12000 gecertificeerde.

De BRL is voor zowel de certificerende instelling als het te certificeren bedrijf bestemd. Op 13 juni 2017 presenteert SIKB de nieuwe richtlijn en protocollen aan het netwerk, bij het Platform Bronbemalen. Thema is ‘kwaliteit bij bronbemaling’. We gaan in gesprek met opdrachtgevers, opdrachtnemers en bevoegd gezag over hoe zij kwaliteit ervaren en over de leerervaringen die zij mee willen geven aan de praktijk.

Meer praktijkvoorbeelden vindt u hier. Uw project ook op deze website? Neem dan contact op met Sonja Kooiman via sonja.kooiman@sikb.nl.