Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 4e jaargang, nr. 19 - 28 oktober 2020
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

Barbara Baarsma: ‘Ik wil me inzetten om bij een breed publiek beter bodembeleid te voeren’

‘Ik hoop als Bodemgezant het belang van een vitale bodem onder de aandacht van een breed publiek te brengen, van boeren tot burgers en van bestuurders tot bankiers. Een rijk bodemleven is namelijk essentieel voor het vasthouden en zuiveren van water, het opslaan van koolstof, natuurlijke plaagbestrijding en het recyclen van voedingsstoffen’, aldus Barbara Baarsma, bodemgezant voor het programma Onder het Maaiveld. Lees verder.


Barbara Baarsma en projectleidster Fanny Verkuijlen – foto IUCN NL

Op de voorgrond

Het vergroten van de strategische wendbaarheid

Het formuleren van ‘een gedurfd lange termijndoel’ en het aanstellen van ‘organisatiescouts’ die nieuwe ontwikkelingen en innovaties signaleren. Twee van de aanbevelingen die volgen op het promotieonderzoek van Wieke Pot. Zij onderzocht en verklaard in hoeverre Nederlandse overheden met hun investeringen in waterinfrastructuur rekening houden met de toekomst. Lees verder.


Wieke Pot: ‘Het denken in scenario’s en flexibele besluitvormingspaden is nog niet gangbaar’ – foto Eline Lorienne

Actueel

GGD-richtlijn Publieke gezondheidsaspecten van bodemsanering

RIVM

Bij een bodemsanering kunnen verschillende stoffen vrijkomen. Sommige stoffen leiden tot geuroverlast. Daarnaast kunnen geluid en trillingen voor overlast zorgen. Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’n) kunnen voorafgaand, tijdens en na een sanering adviseren over de gezondheidsaspecten. De richtlijn ‘Publieke gezondheidsaspecten van bodemsanering’ helpt GGD’en hierbij. Lees verder.


Foto: RIVM

Handreiking ‘redelijkerwijs’ en ‘natuurlijk moment’ bij zorgplicht bodem onder de Omgevingswet

Aan de slag met Omgevingswet

Het uitgangspunt van de zorgplicht is terstond en volledig herstel. De begrippen ‘redelijkerwijs’ en ‘zoveel mogelijk’, bepalen wat een veroorzaker moet doen in het kader van (herstel)maatregelen bij het voldoen aan de zorgplicht. Door bedrijfsleven en overheden is gezamenlijk een algemeen afwegingskader opgesteld die deze invulling ondersteunt. Download het afwegingskader of lees meer over de zorgplicht voor bodem onder de Omgevingswet.


Foto: Pixabay

RIVM rapport ‘Effectiviteit van gebruiksadviezen bij lood in bodem’

Rijkswaterstaat/Bodem+

Lood in de bodem kan een risico zijn voor de gezondheid, vooral voor jonge kinderen. Diffuse bodemverontreinigingen met lood komen vooral voor in oude binnensteden en veenweidegebieden met toemaakdekken (een mengsel stalmest, huisafval en zand, dat vroeger als grondverbeteraar werd toegepast). Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het geven van dergelijke gebruiksadviezen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Nieuwe studie bevestigt: medicijnresten zijn risico voor kwaliteit oppervlaktewater

Deltares

Een nieuwe studie door RIVM en Deltares bevestigt dat medicijnresten een risico zijn voor de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland. Dat blijkt uit een analyse van meetgegevens van waterbeheerders uit 2017 en 2018. In 2017 en 2018 werd van 19 verschillende stoffen de risicogrens minimaal één keer overschreden. Lees verder.


Foto: Pixabay

VNG: Financiën en governance bodemtaken goed regelen

VNG

De VNG vraagt bij de Tweede Kamer aandacht voor het probleem dat gemeenten hebben met bodemvervuiling. Het is een absolute voorwaarde dat de financiën en de governance goed geregeld zijn voordat de Omgevingswet in werking treedt per 2022. Anders is de stelselwijziging naar onze mening een te groot risico. Lees verder.


Foto: Pixabay

Zeven redenen voor groen in de stad

WUR

In stedelijke gebieden is de groene ruimte een schaars goed. Groen in de stad verdwijnt, bijvoorbeeld door nieuwe woningen, het verharden van pleinen met steen of cement en het bouwen van bedrijventerreinen. Maar ook steeds meer mensen betegelen hun tuinen. Terwijl groen juist van toegevoegde waarde is voor een stad. Lees verder.


Foto: Pixabay

Glyfosaat uit de schappen

NOS

Tuincentra gaan stoppen met de verkoop van onkruidverdelgingsmiddelen met de stof glyfosaat. Branchevereniging Tuinbranche Nederland heeft met milieuorganisatie Natuur en Milieu afgesproken dat de winkels de producten komend jaar uit de schappen halen. Per 1 januari 2022 zijn ze niet meer verkrijgbaar. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

5 november 2020
Ontwikkelen kwaliteitsrichtlijnen
6 november 2020
Afbouw ICP ism COP nazorg IBC locaties
12 november 2020
Deltacongres
12 november 2020
PTB: 'Toezicht in transitie'
19 november 2020
Nationaal Congres Bodemdaling
19 november 2020
Voortgang van de Basisregistratie Ondergrond
25 november 2020
Festival Follow UP
26 november 2020
PTB: 'De diepte in'
7 december 2020
Congres 'Nu bouwen aan morgen'
 

Uitgelicht

Volgt u het SIKBeter Jaarcongres al?

Elke twee weken presenteert SIKB een onderdeel van het Jaarcongres 2020. Te volgen via SIKBTV en www.sikbeter.nl. Een filmverslag van een opgraving, een Webinar, een animatiefilmpje en tal van andere vormen. Kijk op de kalender welke uitzendingen er nog komen, of wat u misschien heeft gemist - maar nog kunt terugkijken! Lees verder.


Beeld: SIKB

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Verdronken dorpen teruggevonden in Noordoostpolder

NOS

Lange tijd werd gedacht dat Urk en Schokland de enige twee nederzettingen waren die in de late Middeleeuwen in het noordoostelijke deel van het Zuiderzeegebied lagen. Maar maritiem archeoloog Yftinus van Popta van de Rijksuniversiteit Groningen ontdekte nog vier verdronken dorpen in het gebied. Donderdag hoopt hij op zijn onderzoek te promoveren, meldt Omroep Flevoland. Lees verder.


Foto: Pixabay

100 miljoen beschikbaar voor veenweide aanpak

Rijksoverheid

Rijk en provincies gaan samen met landbouw- en natuurorganisaties, de waterschappen en gemeenten de problematiek in veen-weidegebieden aanpakken. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft daar 100 miljoen euro voor beschikbaar gesteld in het kader van het Klimaatakkoord. Lees verder.


Foto: Pixabay

Van Leeuwen en C-Ventus winnaars NSTT No-Dig Award 2020

NSTT

De NSTT No-Dig Award 2020 is toegekend aan het project ‘Aanlanding van twee hoogspanningskabels voor TenneT in Borssele' van VLCW (combinatie van Van Leeuwen Sleufloze Technieken en C-Ventus). Zij werden ook tot winnaar van de NSTT Publieksprijs uitgeroepen. Lees verder.


Foto: NSTT

De natuur inzetten tegen de gevolgen van klimaatverandering

WUR

Nature based solutions is een manier om de natuur te gebruiken bij het vinden van oplossingen om de klimaatverandering te lijf te gaan. Dat is deze week het centrale thema tijdens een groot webinar als voorbereiding naar de grote internationale klimaattop (the Climate Adaptation Summit) begin volgend jaar. Lees verder.


Foto: Pixabay

Verzet tegen landbouwgif in Oost-Nederland groeit

De Gelderlander

Ruim 9 miljoen kilo landbouwgif wordt jaarlijks over de Nederlandse akkers gespoten. Boeren zeggen: het is toegestaan, dus het is veilig. Maar op steeds meer plekken in Oost-Nederland zijn omwonenden ongerust over dat gif. En die zorgen zijn niet onterecht, zeggen deskundigen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Luchtkwaliteit licht verbeterd in 2019

RIVM

Het RIVM maakt elk jaar overzichtskaarten van de luchtverontreiniging en stikstofdepositie in Nederland. Uit de nieuwe kaarten blijkt dat de lucht boven ons land in 2019 lagere concentraties stikstof-dioxide (NO2) en fijnstof (PM) bevatte dan in 2018. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Lessen van project Marker Wadden

Deltares

Marker Wadden is niet alleen een uniek project als het gaat om natuurontwikkeling, waterbeheer en waterbouw. Nee, Markerwadden is ook een verhaal van een uniek staaltje wilskracht van personen, goed gevoel voor timing en een belangrijke financiële impuls. Ging het allemaal goed ? Nee, niet altijd. Maar door deze governance-aspecten te onderzoeken in het kennisprogramma gaan anderen daar hun voordeel mee doen. Lees verder.


Foto: Deltares

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.