Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 5e jaargang, nr. 4 - 3 maart 2021
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

‘Zoek elkaar op en leg contacten!’

Hij heeft een dijk van ervaring in de wereld van bodem en ondergrond en is inmiddels 28 jaar werkzaam bij het RIVM. De wereld van onderzoek, beleid én uitvoering kent hij als geen ander. Voor Piet Otte, coördinator Programma Bodemkwaliteit RIVM, is het erg belangrijk om het hele speelveld te overzien, de mensen te kennen en je netwerk op orde te hebben. ‘Anno 2020 redden we het niet meer met alleen de technisch biologische kennis van de bodem; we hebben elkaar, burgers, beleidsmakers, onderzoekers en uitvoerders hard nodig om tot integrale en duurzame oplossingen te komen,’ aldus Piet Otte. Lees verder.


Piet Otte, coördinator Programma Bodemkwaliteit RIVM - eigen foto

Op de voorgrond

Grondwatertekorten vragen om rigoureuze oplossingen

Basisregistratie Ondergrond

Hoe kan de BRO als informatiebron helpen bij de ontwikkeling en uitvoering van initiatieven op het gebied van verdroging en vernatting? Met deze vraag van de BRO is organisatieadviseur Dick Konings het land in gegaan. Conclusie: de echte oplossing voor verdroging ligt in het infiltreren van miljarden liters zoet water in hooggelegen zandgebieden als de Veluwe. En als je dat wil, moeten er véél meer gegevens komen om gedetailleerde modellen te kunnen maken. Lees verder.


Dick Konings, organisatieadviseur en projectleider waterschappen - eigen foto

Actueel

Natuur betere bodemsaneerder dan gedacht

Deltares

Bij bodemverontreiniging is veelal ‘inpakken en monitoren’ het credo. Door de diepte van de verontreiniging of door andere oorzaken is afgraven namelijk vaak geen optie. In dat geval kan biologische afbraak door ‘gifminnende’ bacteriën een oplossing zijn. Op 17 februari jl. is Johan van Leeuwen op deze en andere bevindingen gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht. Lees verder.


Foto: Pixabay

Energietransitie en klimaatmitigatie komen samen in de bodem!

Rjkswaterstaat/Bodem+

Wat heeft de bodem te maken met de energietransitie en hoe helpt dat klimaatmitigatie? Dat is het onderwerp waar het nieuwe nummer van het tijdschrift Bodem over gaat. En als lichtpuntje in Coronatijd is dit nieuwe nummer gratis te downloaden. Lees verder.


Foto: Wolters Kluwer

Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet gepubliceerd in Staatsblad

Rijkswaterstaat/Bodem+

Het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet is op 25 februari 2021 gepubliceerd in het Staatsblad. Met de publicatie van dit Aanvullingsbesluit is een belangrijke stap gezet in de totstandkoming van de nieuwe wet- en regelgeving voor bodem onder de Omgevingswet. Lees verder.


Illustratie: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Duidelijkheid EMK-gifterrein geëist door Tweede Kamer

Regio-online

Een door GroenLinks ingediende motie over het EMK-gifterrein heeft in de Tweede Kamer brede steun gekregen en is, afgezien van de SGP, door alle partijen aangenomen. Nu de hersanering van deze gifbelt van bijna zes hectare in Krimpen aan den IJssel al geruime tijd stilligt, wil de Kamer geïnformeerd worden over de plannen, kosten en risico’s. Lees verder.


Foto: Pixabay

Jaarverslag Informatiepunt WVL over 2020

Rijkswaterstaat/Bodem+

Binnen het Informatiepunt WVL (Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving) werken verschillende helpdesks samen en geven uitleg over milieuregelgeving en daarbij horende applicaties. In 2020 zijn bijna 25.000 vragen gesteld en zijn de verschillende websites 9,6 miljoen maal bezocht. Onze klanten waarderen ons met een 7,4 als gemiddeld cijfer. Dat en nog veel meer staat vermeld in het jaarverslag van het Informatiepunt WVL over 2020. Lees verder.


Vraagafhandeling: verdeling vragen per onderwerp, 24.897 vragen in 2020. Illustratie: Rijkswaterstaat Bodem+

3D ondergrondinformatie helpt bij zandwinning en windenergie op zee

Basisregistratie Ondergrond

Ondergrondinformatie helpt ook bij het maken van beleidskeuzes voor zandwinning en aanleg van windmolenparken in zee. Dat blijkt uit een praktijkproef met Rijkswaterstaat, waarin er een afweging gemaakt moest worden tussen zandwinning en windenergie voor de kust van IJmuiden. Lees verder.


Foto: Pixabay

Boskalis houdt moed ondanks belemmeringen bodemas in wegenbouw

Cobouw

De inventieve bouwer Boskalis Environmental moet opboksen tegen een negatieve financiële waarde, bezorgde burgers, milieuregels én de Nederlandse zandprijs voor het recyclen van verbrand huisvuil als bouwstof onder wegen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

4 maart 20221
De toekomst van ons grondwater
4 maart 2021
Kansen voor het aanvullen van het structurele grondwatertekort
5 maart 2021
Platform bodembeheer: Stikstof in relatie tot bodem en landgebruik
11 maart 2021
BodemBreed - digitale sessie: PFAS
16 maart 2021
AquaConSoil serie
20 april 2021
Geo-inspiratiedag
17 - 21 mei 2021
The Tenth International Symposium on Land Subsidence (TISOLS)
1, 3, 8 en 10 Juni 2021
Symposium BodemBreed
14 - 18 juni 2021
AquaConSoil 2021
15, 22 en 29 juni 2021
Opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek
Gouda
 

Uitgelicht

BodemBreed Digitale sessies

De eerste sessie Bodem Breed Digitaal was een succes! Bijna 200 geïnteresseerden hebben de sessie bijgewoond. Na dit onverwacht grote aantal deelnemers staan op 4 maart een tweetal sessies op het programma die gaan over de toekomst van ons grondwater. In de eerste sessie staat de afweging van het belang van grondwater voor drinkwater en energie-opgaven in het RES-proces centraal. De aansluitende tweede sessie behandelt het thema 'Samenwerken aan de kwaliteit van ons grondwater onder de Omgevingswet'. Lees verder.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

De beschikbaarheid van water is niet vanzelfsprekend

Trouw

Water is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt, waarschuwen de drinkwaterbedrijven en waterschappen in een gezamenlijk manifest. Hun advies: maak water het uitgangspunt bij de inrichting van het land. Lees verder.


Foto: Pixabay

Grote praktijkproef met piping op Zeeuwse zeedijk

Deltares

Eén van de faalmechanismen waarop de Nederlandse waterkeringen worden beoordeeld, is piping: het ontstaan van kanaaltjes in de zandige ondergrond van een dijk, waar water doorheen sijpelt. Over dit faalmechanisme is meer praktijkkennis nodig. Lees verder.


Foto: Deltares

Verduurzaming Rijksgrond juridisch moeilijk

Binnenlands Bestuur

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft beperkte mogelijkheden om de eigen gronden in te zetten voor multifunctionele doelen, zoals de energietransitie en woningbouw, en het verbeteren van de biodiversiteit en bodemkwaliteit. Dat schrijft staatssecretaris Knops (BZK) aan de Tweede Kamer. Lees verder.


Foto: Pixabay

Niet-kerende grondbewerking en compost verbeteren bodembeheer

Nieuwe Oogst

Niet-kerende grondbewerking (NKG) levert op kleigrond een positieve bijdrage aan de waterhuishouding en de biodiversiteit. Op de productie is geen eenduidig effect gevonden. Op zand- en dalgrond blijkt de maatregel een positief effect te hebben op productie en recycling van nutriënten en geen effect op waterhuishouding. Lees verder.


Foto: Pixabay

Grote steden deuken de aarde in

Faqt

Grote steden zijn de afgelopen decennia zo hard gegroeid, dat ze eigenlijk te zwaar zijn geworden. Daardoor deuken ze de aarde in. Vooral voor steden aan zee – de meerderheid – is dat slecht nieuws. Met name omdat de zeespiegel ook nog stijgt. Lees verder.


Foto: Pixabay

OBI: voordeel halen uit bodembeheer

Akkerwijzer

Werken met de Open Bodem Index (OBI) zet telers aan het beste van een perceel te maken. Het is geen ‘wedstrijd’ tussen totaal verschillende bodems, maar een score voor een perceel ten opzichte van het best haalbare op die plek. De teler krijgt vooral meer inzicht in hoe de bodem is en waar de verbeterpunten zitten. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Tjeerd van der Zwan: ‘Bodembeheer hoort op de bestuurstafel’

VNG

Gemeenten krijgen het complete pakket bodembeheer in portefeuille. De decentralisatie van dit grote en belangrijke beleidsterrein gaat echter alleen door onder bepaalde voorwaarden. Zo niet dan trekt het lokaal bestuur de handen ervan af, zegt Tjeerd van der Zwan. Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.