Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 5e jaargang, nr. 7 - 14 april 2021
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

Informatiepunt Leefomgeving staat overheden met raad en daad bij

Waar bodemprofessionals nu terecht kunnen bij de helpdesk van Bodem+, kunnen zij straks hun vragen stellen aan het Informatiepunt Leefomgeving. Informatie over de Omgevingswet en daarmee samenhangende regelgeving is te vinden op de nieuwe website www.iplo.nl. Ook alle informatie over bodem, nu te vinden op www.bodemplus.nl komt op deze website, vertelt Marcel Cassee. Lees verder.


Marcel Cassee – eigen foto

Op de voorgrond

Ruimtelijke keuzes vragen om voortvarende actie

Planbureau voor de Leefomgeving

De draagkracht van bodem, water en biodiversiteit staat onder grote druk door klimaatverandering, landbouw, woningbouw en bedrijvigheid. Een belangrijke taak van het nieuwe kabinet is de veelheid aan opgaven letterlijk op de kaart te zetten en de haperende uitvoering weer aan te jagen. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving in het rapport Grote opgaven in een beperkte ruimte. Lees verder.


Foto: Pixabay

Actueel

Stikstofreductie: ‘Hoe langer je wacht, hoe meer natuur je verliest’

Trouw

De neerslag van stikstof moet zo snel mogelijk zo veel mogelijk omlaag, zegt emeritus hoogleraar Frank Berendse, mede-opsteller van een nieuw rapport over de ecologische noodzaak van stikstofreductie. Want dan herstelt de natuur zich, zo blijkt uit zijn eigen langjarig onderzoek. Lees verder.


Foto: Pixabay

Waterafstotendheid van veen weer op de kaart

Louis Bolk Instituut

Veehouders in het veenweidegebied van Friesland ondervinden de laatste jaren veel problemen met een korrelige, stuifgevoelige bodem die geen vocht meer opneemt en waar het gras slecht groeit tijdens droge periodes. Onderzoek van het Louis Bolk Instituut laat zien dat je van percelen kunt voorspellen wat de gevoeligheid voor hydrofobie is. Lees verder.


Foto: Pixabay

Verdere verbetering sleufloze technieken

SIKB

Bij de aanleg van ondergrondse infrastructuur wordt steeds meer gebruik gemaakt van sleufloze technieken zonder graafbewegingen. Dit betekent minder hinder voor de omgeving, een snellere projectuitvoering en een duurzamere techniek. SIKB en branchevereniging NSTT werken gezamenlijk aan een voortgaande verbetering van de kwaliteit van deze technieken. Lees verder.


Foto: Van Vulpen

De techniek achter bodemdaling meten

Deltares

In Nederland daalt de bodem al ruim duizend jaar. Meten van bodemdaling is essentieel om vragen zoals ‘waarom daalt de bodem’, ‘hoeveel bodemdaling gaat er nog plaatsvinden’, en ‘op welke manier kan bodemdaling worden beperkt’ te kunnen beantwoorden. Lees verder.


Foto: Pixabay

Daling stikstofdepositie leidt tot herstel biodiversiteit

WUR

In de hooilanden bij Wageningen daalde de diversiteit van plantensoorten sterk tussen 1950 en 1990. In deze periode vond een scherpe stijging plaats van de stikstofdepositie als gevolg van veranderingen in de landbouw en het verkeer. Vanaf 1990 daalde de neerslag van stikstof en herstelde de diversiteit zich langzaam. Lees verder.


Foto: Pixabay

Ons Atlantis: een paradijs dat in de Noordzee verdween

NRC

Ooit lag de bodem van de Noordzee droog en leefden mensen er een rijk leven tussen herten, bevers, waterrallen en snoeken. Archeologen raken er steeds meer door gefascineerd. Lees verder.


Foto: Pixabay

Oudste gesteente van Nederland

TNO

Het oudste gesteente van Nederland is circa 420 miljoen jaar oud. Dit stelden Geologen van de Geologische Dienst Nederland vast aan de hand van microscopisch kleine fossielen uit een boring bij het Zeeuwse Kortgene. Lees verder.


Foto: TNO

Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

Omroep Flevoland

In de hele provincie wordt tot eind juni onderzocht of de ondergrond geschikt is voor de winning van aardwarmte. De werkzaamheden horen bij een landelijk onderzoek om de Nederlandse ondergrond in beeld te brengen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

15 april 2021
Community of Practice Ondergrond InZicht
20 april 2021
Webinar AquaConSoil serie
20 april 2021
Geo-inspiratiedag 'Hoe zit het met Digital Twins?'
21 april 2021
Webinar over de vele mogelijkheden van koelen met WKO’s
22 april 2021
Webinar 'PFAS in beweging'
22 april 2021
Webinar Klimaatadaptatie en vitale bodem
22 april 2021
Historische ecologie van de Nederlandse landschappen – Rivierengebied
20 mei 2021
Webinar ‘Tot op de bodem: een verdienmodel voor CO2-opslag in de bodem?’
1, 3, 8 en 10 Juni 2021
Symposium BodemBreed
14 - 18 juni 2021
AquaConSoil 2021
 

Uitgelicht

Klimaatadaptatie en vitale bodem - 22 april 2021

Vitale bodem is een term die veelal aan het landelijk gebied wordt toegeschreven en staat voor schoon, vruchtbaar, boordevol bodemleven en in staat om koolstof vast te leggen. Vitale bodem is echter ook relevant in het gebouwde gebied. Aan de hand van twee praktijksituaties komt de kracht van een sterke bodem aan de orde. Hoe kom je tot een sterke bodem? Lees verder.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Watertransitie, drinkwaterbronnen en bodemenergiesystemen

Vewin, opinieblad Waterspiegel

In dit nummer onder andere veel aandacht voor de watertransitie die de waterschappen en drinkwaterbedrijven samen bepleiten. Ook wordt beschreven welke invloed warmte-koudeopslag kan hebben voor de drinkwatervoorziening. Lees verder.


Foto: Pixabay

Lessen van ingestorte kade Grimburgwal

Deltares

Op 1 september 2020 stortte de kade aan de Grimburgwal in Amsterdam in. De belangrijkste oorzaken blijken de afwijkende opbouw van de smalle kade, de lokaal diepere bodemligging en verzwakking van het metselwerk. Lees verder.


Foto: Deltares

Toegepast Geologisch Booronderzoek voorlopig niet in de BRO

Basisregistratie Ondergrond

Het registratieobject Toegepast Geologisch Booronderzoek (BHR-AG) komt vooralsnog niet in de BRO. Mede naar aanleiding van contacten met het werkveld bleek het op dit moment niet verantwoord om het registratieobject nu al in de BRO op te nemen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Droogteseizoen start met weinig neerslag

Waterforum

Het droogteseizoen start met weinig neerslag. Na een winter hebben we nu te maken een drogere periode. De grondwaterstanden die sinds eind februari redelijk op peil waren, dalen op de hogere zandgronden in het oosten en het zuiden van het land snel. Lees verder.


Foto: Pixabay

Droge bodem zorgt voor steeds meer schade aan huizen

Omroep Brabant

Steeds meer huizen in Brabant verzakken door ernstige structurele verdroging van de bodem. Het gevolg daarvan: grote scheuren in muren, kozijnen en vloeren. Experts waarschuwen dat ontwatering door landbouw en drinkwaterbedrijven de problemen verergert. Lees verder.


Foto: Pixabay

Proef om met natte bodem archeologie Schokland te beschermen

Omroep Flevoland

Het Flevo-landschap richt een proefveld in om te testen hoe archeologie bij Schokland kan worden beschermd. Door water vanuit een speciaal greppelstelsel te pompen, wordt de bovengrond vochtig gehouden. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Waterschappen herkennen zich in boodschap PBL

Unie van Waterschappen

Op 8 april heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) het rapport Grote opgaven in een beperkte ruimte uitgebracht. De conclusies uit het rapport liggen in lijn met de oproep van de Unie van Waterschappen aan een nieuw kabinet om water sturend te laten zijn voor de leefomgeving. Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.