Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 5e jaargang, nr. 8 - 28 april 2021
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

KOBO project

Nieuw kenniscentrum bodem voor HBO-onderwijs

In september gaat in ‘s Hertogenbosch het KennisCentrum Bodem van start. Daaraan werkt HAS Hogeschool. ‘We brengen de vier “o’s” in een nieuw consortium samen’, vertelt lector Judith van de Mortel. ‘Onderzoek, onderwijs, overheden en ondernemers. Om zo gezamenlijk de kennis voor duurzaam bodembeheer niet in lades te laten verdwijnen, maar terug te brengen in de praktijk en binnen het onderwijs’. Lees verder.


Judith van de Mortel – eigen foto

Op de voorgrond

Milieuhygiënische gegevens waardevolle toevoeging aan Basisregistratie Ondergrond

SIKB

Het heeft veel meerwaarde om in de Basisregistratie Ondergrond (BRO) stapsgewijs ook milieuhygiënische gegevens op te nemen. De BRO bevat al een breed scala aan informatie over de ondergrond. Het maatschappelijk draagvlak is groot om aanvullend ook informatie over schone of verontreinigde bodem, van publieke en private organisaties, op één centrale plek vast te leggen. Dat zijn de conclusies van een onderzoek van SIKB, Verdonck Klooster & Associates en DoorGrond Advies, dat is uitgevoerd in opdracht van het Programmabureau BRO van het ministerie van BZK. Lees verder.


Illustratie: Pixabay

Actueel

Hoe de bodem Zeesluis IJmuiden wordt beschermd

Rijkswaterstaat/Bodem+

Grotere sluis, grotere schepen en meer zout water. Drie belangrijke elementen die ervoor zorgen dat de bodem bij Zeesluis IJmuiden goede bescherming nodig heeft. Door de hoeveelheid bewegingen en (zout) water die de nieuwe sluis bij het schutten met zich meebrengt, kunnen kuilen ontstaan in de bodem bij het binnen- en buitenhoofd. Om dit effect te verminderen, wordt bij het binnen- en buitenhoofd speciale bodembescherming aangebracht. Lees verder.


Foto: Pixabay

Hulp nodig bij de bodemregels in uw omgevingsplan?

Samen de diepte in

De bodem speelt een belangrijke rol in de fysieke leefomgeving. Als de Omgevingswet in werking treedt, draagt de gemeente expliciet zorg voor de bodem en ondergrond. Ze kan hierover regels opstellen in het Omgevingsplan. Het programma Bodembeheer van de Toekomst helpt gemeentes en uitvoeringsinstanties bij het ontwikkelen van hun omgevingsplan als het om de bodem gaat en biedt nu ook concrete hulp bij uw praktijk! Lees verder.


Foto: Pixabay

Internetconsultatie wijziging Besluit Basisregistratie ondergrond (vierde tranche)

Rijkswaterstaat/Bodem+

Vanaf 19 april 2021 kunnen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties via een internetconsultatie kennisnemen van de wijziging van het Besluit basisregistratie ondergrond. De consultatie loopt tot en met 17 mei 2021. Lees verder.


Illustratie: BodemPlus

JongBodem vraagt bijdragen aan bodemstrategie Europese Commissie

JongBodem

De Europese Commissie ontwikkelt op dit moment een bodemstrategie. JongBodem wil daartoe jonge professionals binnen het milieuwerkveld consulteren. Wat vinden zij van een bodemstrategie en is wat kunnen zij de commissie adviseren. JongBodem wil met de eerste resultaten de Europese commissie te informeren en daarna in gesprek te gaan op het congres AquaConSoil. Lees verder.


Foto: Pixabay

Granuliet in ‘Over de Maas’ veilig

Rijkswaterstaat/Bodem+

Granuliet in Over de Maas heeft geen negatieve effecten voor mens en milieu. Dat bevestigt nieuw onderzoek van onafhankelijk onderzoeksbureau Arcadis. Het onderzoek was opgezet om resterende vragen te beantwoorden en zorgen en onrust over granuliet weg te nemen. Staatssecretaris Van Veldhoven heeft het onderzoek onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. Lees verder.


Foto: Rijksoverheid

Kennis over explosieven uit Tweede Wereldoorlog op één plek

Rijkswaterstaat/Bodem+

Het is een langgekoesterde wens van veel gemeenten: halverwege 2021 opent het landelijke kenniscentrum over het omgaan met explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Gemeenten kunnen met deze kennis vervolgens bijdragen aan het veilig uitvoeren van werkzaamheden in de bodem. Kwartiermakers Remco de Boer en Berry van ‘t Wel (Rijkswaterstaat) en afnemer Joost Martens (gemeente Rotterdam) leggen uit waarom het nieuwe kenniscentrum een belangrijke stap vooruit is. Lees verder.


Foto: Pixabay

Denk mee over prioritering uitbreiding GeoTOP

BRO

Voor het maken van het BRO-model GeoTOP is Nederland onderverdeeld in een aantal regio's. Noord- en West-Nederland stonden al in het model en in 2020 zijn Brabant en Limburg toegevoegd. Stapsgewijs volgen de andere delen van Nederland. Wilt u meedenken over de prioritering of heeft u goede redenen om een bepaald gebied met voorrang nieuw te laten ontwikkelen of te onderhouden? TNO nodigt u van harte uit om mee te denken. Lees verder.


Kaart: GeoTOP modelgebieden en de periode waarin aan een gebied gewerkt is

Voortgangsbrief Omgevingswet april 2021 naar beide Kamers

Aan de slag met Omgevingswet

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een voortgangsbrief over de Omgevingswet aan beide Kamers gestuurd. Hierin concludeert ze dat er extra tijd nodig is om tot gedegen besluitvorming over de inwerkingtredingsdatum te komen. Lees verder.


Illustratie: Aan de slag met de omgevingswet

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

29 april 2021
Webinar 'Bodembewuste klimaatadaptatie en de BRO'
18 mei 2021
Webinar AquaConSoil serie
20 mei 2021
Webinar ‘Tot op de bodem: een verdienmodel voor CO2-opslag in de bodem?’
27 mei 2021
Webinar 'ADS: Bodem in het omgevingsplan'
1, 3, 8 en 10 Juni 2021
Symposium BodemBreed
14 - 18 juni 2021
AquaConSoil 2021
4-8 oktober 2021
Geoweek 2021
 

Uitgelicht

Webinar ‘Tot op de bodem - Een verdienmodel voor CO2-vastlegging in de bodem?’

Duurzaam beheerde landbouwbodems zijn weerbaarder voor klimaatverandering, vruchtbaarder en kunnen bovendien CO2 vastleggen. Maar wat is nodig om tot een beter verdienmodel voor duurzaam bodembeheer te komen? De Nederlandse ambassade in België organiseert op donderdag 20 mei een digitale bijeenkomst om dit tot op de bodem uit te zoeken. Lees verder.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Flexibele en creatieve samenwerking is krachtige voedingsbodem

Events.nl

Wanneer een belangrijk project na tien jaar eindigt en je wilt tijdens een feestelijk festival ‘met een knal’ aan alle betrokkenen laten zien wat er in die tien jaar is bereikt, dan zit je niet te wachten op een coronacrisis die roet in het eten gooit. Gelukkig vond Irma Kerkhof, projectsecretaris van Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond, de benodigde knowhow bij PINO en werd het Follow UP Festival toch nog een groot succes. Lees verder.


Beeld: Events.nl

Strafrechtelijk onderzoek tegen afvalbedrijf

EenVandaag

Bij minstens tien projecten, verspreid over Nederland, bestaan zorgen over milieuvervuiling. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag en Trouw. Er is gereinigde grond gebruikt die 'schoon' zou moeten zijn, maar waarin toch schadelijke stoffen blijken te zitten. Lees verder.


Illustratie: Pixabay

Klimaatverandering en de uit- en afspoeling van nutriënten

H2OWaternetwerk

Door een verhoogde temperatuur en een grilliger neerslagpatroon neemt de uit- en afspoeling van nutriënten zeer waarschijnlijk toe. Zonder mitigerende maatregelen leidt dit tot verslechtering van de waterkwaliteit. Lees verder.


Foto: Pixabay

Boekpresentatie 'De Stadsgenese'

RCE en STOWA

Op 25 mei overhandigen Joost Buntsma (directeur STOWA) en Arjan de Zeeuw (directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) het eerste exemplaar van de publicatie 'De Stadgenese' aan Deltacommissaris Peter Glas. Bij deze online bijeenkomst, in de vorm van een vraaggesprek, kunt u aanwezig zijn. Lees verder.


Foto: Pixabay

Publieke consultatie Grondwaterproductiedossier

BRO

Op maandag 26 april is de publieke consultatie voor het registratieobject Grondwaterproductiedossier (GPD) gestart. De consultatie van de catalogus loopt tot en met 7 juni. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd. Meedoen is gemakkelijk en kan digitaal. Lees verder.


Foto: Pixabay

Naar een monitoringprogramma ecologische effecten koudelozingen

Deltares

STOWA, Rijkswaterstaat en Deltares brengen met onderzoeksprogramma WarmingUP in kaart hoe je een efficiënt en effectief monitoringprogramma op kunt zetten om goed de balans op te kunnen maken van de ecologische effecten van koudelozingen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Bodemsaneringsverzekering op de schop

Aon

De bodemsaneringsverzekering heeft de afgelopen 40 jaar zijn toegevoegde waarde bewezen, maar inmiddels is een groot deel van Nederland al gesaneerd. Vanwege slechte schaderesultaten en beperkte premie-inkomsten heeft deze verzekeraar aangegeven uitsluitend nog dekking te willen bieden voor de milieurisico’s. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Het kan: groene landbouw tussen en ónder zonnepanelen

Trouw

Klimaatverandering aanpakken door duurzame energie op te wekken, water te besparen, de circulaire economie te promoten. Tot effectievere landbouw komen én een betere prijs voor boeren realiseren. Met één project proberen Patrick Bekkers en Rogier Mul een veelvoud aan maatschappelijke problemen aan te pakken – en een inkomen te verdienen. Lees verder.


Patrick Bekkers (links) en Rogier Mul tonen hun verrijdbare installatie op het Duurzaamheidspark - foto: Koen Verheijden: Trouw

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.