Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 5e jaargang, nr. 10 - 26 mei 2021
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

‘Regionale Schakelpunten: kennisinfrastructuur voor decentrale overheden’

Petra Mesken is Beleidsadviseur bodem en ondergrond, opkomende stoffen en openbare ruimte bij de VNG. Ooit wilde ze piloot worden, maar in plaats van de lucht is ze de bodem in gegaan. Haar achtergrond is breed en tijdens haar studie milieukunde kwamen de bodem en ondergrond in beeld ‘als de plek waar alles samenkomt.’ Momenteel is ze nauw betrokken bij de inrichting van regionale Schakelpunten bodem en ondergrond. ‘Voor of na de zomer, de Regionale Schakelpunten gaan sowieso van start.’ Lees verder.


Petra Mesken - eigen foto

Op de voorgrond

Onderzoek naar publiek-private kennisstructuur voor bodemenergie

Hoe krijgen we voor bodemenergie een kennisinfrastructuur waarin de kennisontwikkeling zowel de vragen vanuit de overheden als vanuit de markt bedient? Mogelijk in een samenwerking waarin bestaande platforms als het Kennisplatform Bodemenergie en het Intermediair Kennisnetwerk Bodemenergie op elkaar aansluiten? Daarmee kan een gezamenlijke kennisagenda van overheid en bedrijfsleven mogelijk worden. Ron Nap (IKBE) en Frank Agterberg (Kennisplatform Bodemenergie) hebben voor dit onderzoek de handen ineen geslagen. Lees verder.


Illustratie: Kennisplatform Bodemenergie

Actueel

'Zand-bentoniet houdt water in het Twentekanaal’

Rijkswaterstaat/Bodem+

Grondwaterbeheersing is een belangrijk onderwerp bij de verruiming van de Twentekanalen. Het kanaal is namelijk van nature ‘kwelgevoelig’; water dat lekt naar naastgelegen grondgebied. Hiervoor bedacht Rijkswaterstaat in nauwe samenwerking met weg- en waterbouwbedrijf Van Heteren een oplossing. Een laag vulkaanas op de bodem. Lees verder.


Remco Kerkhof, projectleider bij Van Heteren - foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

ILT Jaarverslag 2020 met podcast

ILT

‘De ILT experimenteert met nieuwe manieren van toezicht. We kijken bijvoorbeeld met een satelliet of drone wat er op de grond gebeurt. Vanuit de lucht kan je goed zien hoeveel volume een bepaalde berg grond heeft. Dat vergelijken we met het rapport. Heeft een bedrijf de juiste volumes opgegeven?’ vertelt Quirine Diesbergen (ILT) in deze podcast met Henk Koster (SIKB). Lees verder.


Quirine Diesbergen, ILT – eigen foto

Interactieve Pdf: Bodem in het Omgevingsplan

Rijkswaterstaat/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Deze interactieve pdf laat zien hoe gemeenten het thema bodem een plaats kunnen geven in het nieuwe deel van het omgevingsplan. Klik op de verschillende blauwe onderdelen voor aanvullende uitleg. Of gebruik de pijltjes onderaan om door alle informatie te navigeren. Klik hier voor het Bodem in het omgevingsplan (pdf, 262 kB).


Foto: Pixabay

Gerecyclede grond blijft liggen na milieuvervuiling

Trouw

In Nederland is de sanering van een aantal sterk vervuilde terreinen stilgelegd of vertraagd, nu overheden en bedrijven nagenoeg geen thermisch schoongemaakte grond meer willen gebruiken. Dit materiaal raakte in opspraak, nadat het gebruik ervan op sommige plekken leidde tot ernstige verontreiniging van grond- en oppervlaktewater. Lees verder.


Foto: Pixabay

Met 7 miljoen m3 zand Texel tegen de Noordzee beschermen

Rijkswaterstaat/Bodem+

Rijkswaterstaat start begin mei 2021 met de zandsuppletie op het strand van Texel tussen strandpaal 9 en strandpaal 13. Eerder dit jaar is al gestart met zandsuppleties onderwater, op de ondiepe vooroever, vlak voor de kust van Texel-Midden en Texel-Noord. De strandsuppletie op Texel-Zuidwest duurt tot eind juni 2021, de vooroeversuppleties nog tot uiterlijk 1 maart 2022. Lees verder.


Foto: Pixabay

Herziening vijf NEN-normen

NEN

NEN start met de herziening van vijf normen voor de strategie van milieuhygiënisch onderzoek en vooronderzoek van land- en waterbodem. Deze normen zijn opgenomen in de regeling Bodemkwaliteit en moeten worden aangepast om in lijn te zijn met de aankomende Omgevingswet. Belanghebbende partijen kunnen meepraten. Lees verder.


Foto: Pixabay

Herinrichting Stedelijke Ondergrond: Vijf vragen

De Bouwcampus

De Bouwcampus brengt in het ‘Praktijkprogramma Herinrichting Stedelijke Ondergrond’ mensen bij elkaar die in hun werk te maken hebben met de inrichting van de ondergrond. Ervaringen uit de praktijk, de uitdagingen en de dilemma’s staan centraal in maandelijkse podiumsessies: ‘TransitieMotor: lokale coalities in de ondergrond’. In aanloop naar de kick-off op 27 mei stellen we vijf vragen aan het trajectteam. Lees verder.


Foto: Pixabay

De bodem in de Omgevingswet

Omgevingsweb

Tjeerd van der Meulen, MT-lid bij STAB-omgevingsdeskundigen en specialist op het gebied van het afvalstoffenrecht en bodembeschermingsrecht, gaat in op de veranderingen op het terrein van bodembescherming en bodemsanering met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

27 mei 2021
Webinar 'ADS: Bodem in het omgevingsplan'
27 mei 2021
De Transitiemotor: lokale coalities in de ondergrond
27 mei 2021
Droogte en funderingen: kennis en oplossingen
1 juni 2021
Duurzame toepassing van baggerspecie
1, 3, 8 en 10 Juni 2021
Symposium BodemBreed
16 juni 2021
Werksessie Voedselbossen
14 - 18 juni 2021
AquaConSoil 2021
4-8 oktober 2021
Geoweek 2021
 

Uitgelicht

Symposium Bodem Breed

Eindelijk kan Bodem Breed weer georganiseerd worden...! Niet fysiek maar met een 'Digitaal Platform' waar je alle sessies kunt volgen. En later ook kunt terugkijken. We trappen af op dinsdag 1 juni 2021 met het plenaire deel. Gevolgd in de middag met parallelle sessies en op 3, 8 en 10 juni worden er ook tal van sessies georganiseerd. Kijk hier voor het programma en aanmelden.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Gereedschapskist bij bodemdaling

Stadszaken

De Toolbox Bodemdaling in Steden moet handvaten bieden om bodemdaling tegen te gaan. Het project is een initiatief van de gemeente Gouda en het hoogheemraadschap van Rijnland in nauwe samenwerking met het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling. Lees verder.


Foto: Pixabay

Raakt ons grondwater ooit op?

Deltares

Marc Bierkens, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en deeltijd werkzaam bij Deltares, heeft onlangs de prestigieuze European Research Council Advanced Grant ontvangen om te onderzoeken welke hoeveelheden zoet grondwater in de toekomst economisch acceptabel en op een duurzame manier gewonnen kunnen worden. Lees verder.


Foto: Pixabay

KLIMAP: Onderzoek naar klimaatadaptieve zandgronden

Deltares

Welke maatregelen en gebruiksveranderingen zijn nodig om de effecten van klimaatverandering voor landbouw en natuur op de hooggelegen zandgronden op te vangen? Dit onderzoeken kennisinstellingen, regionale overheden en bedrijven in het project KLIMAP. Lees verder.


Foto: Pixabay

Wereldwijde veranderingen in landgebruik

WUR

Veranderingen in landgebruik spelen een belangrijke rol bij voeding, klimaat en biodiversiteit. Wetenschappers van Wageningen University & Research en het Karlsruhe Institute of Technology hebben wereldkaarten gemaakt waarop te zien is dat veranderingen in landgebruik vier keer zo groot zijn als werd gedacht. Lees verder.


Foto: Pixabay

Werkzaamheden strandsuppleties Walcheren

Rijkswaterstaat/Bodem+

Rijkswaterstaat start in mei 2021 met de werkzaamheden voor het ophogen van het strand tussen Zoutelande en Westkapelle. Het ophogen van het strand tussen Dishoek en Vlissingen start begin september 2021. Lees verder.


Illustratie: Rijkswaterstaat/Bodem+

Handreiking gebruik bodemgegevens bij klimaatadaptatie

Kennisportaal Klimaatadaptatie

De rol van de bodem is heel belangrijk bij klimaatadaptatie, maar wordt nog niet vanzelfsprekend meegenomen in beleid en stresstesten. Een handige bron voor bodemgegevens is de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Maar hoe gebruik je de BRO? Lees verder.


llustratie:Bodembewuste klimaatadaptatie

Achtergrond en opinie

De Marker Wadden: vogelaarsparadijs van bagger

Trouw

De Marker Wadden bruisen van het leven. De aanleg van de eerste vijf eilanden is afgerond, aanleiding voor een kloek fotoboek. Maar natuur is nooit klaar, ook nieuwe natuur niet. Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.