Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 5e jaargang, nr. 11 - 8 juni 2021
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

Ondergrond InZicht: de benedenwereld verbeelden

Op welke wijze kunnen driedimensionale beelden van de bodem en ondergrond leiden tot een beter inzicht, meer draagvlak en weloverwogen besluitvorming door decentrale overheden? Het project Ondergrond InZicht verzamelt ervaringen én vragen, vertelt projectleider Otto Levelt. Lees verder.


Otto Levelt - eigen foto

Actueel

Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet

Rijkswaterstaat/Bodem+

De Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet is op 1 juni 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. De Aanvullingsregeling bodem vult de Omgevingsregeling aan met regels voor het thema bodem. Hiermee zijn alle onderdelen van het aanvullingsspoor bodem gereed. Lees verder.


Illustratie: Overheid.nl

Landherstel wereldwijd belangrijk voor verduurzaming

PBL

Uit recent onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat natuurherstel en duurzaam landbeheer wereldwijd de potentie heeft om bij te dragen aan verduurzaming op het gebied van voedsel en landbouw, water, biodiversiteit en klimaatverandering. Lees verder.


Illustratie: Pixabay

Einde toepassing AVI-bodemassen als IBC-bouwstof

Rijkswaterstaat/Bodem+

Op 27 mei jl. is de wijzigingsbesluit van het Besluit vrijstelling stortverboden buiten inrichtingen (Bvsbi) gepubliceerd. Het wijzigingsbesluit voorziet in de beëindiging van de toepassing van avi-bodemas als IBC-bouwstof met ingang van 1 juli 2021, met een overgangsperiode voor het opmaken van bestaande voorraden tot 1 januari 2022. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

IJkcentrum voor de bodem geopend

NIOO-KNAW

Nederland is een nieuwe nationale onderzoeks- en demonstratiefaciliteit rijker. Met het IJkcentrum voor de bodem krijgen we inzicht in wat een bodem tot een goede bodem maakt. We ontwikkelen standaarden, waarmee bodemmonsters vergeleken - geijkt dus - kunnen worden. Hoe gaat het met het bodemleven in die bodem? Op grond van die ijkresultaten kunnen we adviezen geven voor duurzame verbeteringen, voor een rijke bodem vol biodiversiteit. Lees verder.


Foto: Pixabay

Wegwijzer bodem in de Omgevingswet

Rijkswaterstaat/Bodem+

Om gemeenten en omgevingsdiensten te ondersteunen bij de voorbereiding op de Omgevingswet ontwikkelde Rijkswaterstaat Bodem+ een wegwijzer voor het thema bodem. De wegwijzer gaat in op de rol van bodem en ondergrond in de kerninstrumenten van de Omgevingswet en de relatie met het DSO. Lees verder.


Foto: Pixabay

In Spijk komt de Tachtigjarige Oorlog tot leven

Rijkswaterstaat/Bodem+

Bij archeologisch onderzoek in de Beijenwaard bij het Gelderse Spijk zijn verschillende interessante vondsten gedaan. De belangrijkste vondsten werpen een mooi licht op het soldatenleven aan het eind van de Tachtigjarige Oorlog. In opdracht van Rijkswaterstaat legde archeologisch onderzoeksbureau RAAP een groot aantal restanten bloot van een zogeheten circumvallatielinie uit die tijd. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Planten kunnen PFAS uit de bodem verwijderen

Groene Ruimte

PFAS verwijderen uit de bodem met behulp van planten blijkt een kansrijke techniek voor de toekomst. Tauw verkende de mogelijkheden van fytoremediatie en concludeerde dat de techniek een effectief en duurzaam alternatief kan zijn voor de huidige ingewikkelde, kostbare en vaak milieubelastende saneringsmethoden. Lees verder.


Foto: Pixabay

Nieuwe datum voor start Omgevingswet: 1 juli 2022

Rijkswaterstaat/Bodem+

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

10 juni 2021
Water verbindt
16 juni 2021
Werksessie Voedselbossen
14 - 18 juni 2021
AquaConSoil 2021
24 juni 2021
NKB webinar: Waardering van bodemdaling
24 juni 2021
Baggernet webinar Innovaties in de kustlijnzorg – De Zandwindmolen
25 juni 2021
Baggernet webinar Duurzaam baggermaterieel & biobrandstoffen
1 juli 2021
Baggernet webinar ‘Is baggeren altijd de meest duurzame optie?’
4-8 oktober 2021
Geoweek 2021
 

Uitgelicht

Koffiemoment: Energietransitie en de ondergrond

Even met je bodem en ondergrond collega’s sparren over hoe het gaat, op afstand netwerken met elkaar en dan ook nog een interessant onderwerp voorgeschoteld krijgen? BodemBreed Forum organiseert het tweede digitale koffiemoment op donderdag 17 juni tussen 10.00 - 11.00 uur. TTE Consultants, gaat in op de energietransitie en drukte in de ondergrond. Geïnteresseerd? Lees verder.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Te veel blootstelling aan PFAS

RIVM

Mensen in Nederland krijgen te veel PFAS binnen via voedsel en drinkwater. Dit blijkt uit recent onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Hierdoor kunnen er nadelige effecten op de gezondheid ontstaan. Lees verder.


Foto: Pixabay

Nederland zinkt

Sargasso

De Nederlandse bodem daalt, met alle gevolgen van dien. Delftse onderzoekers ontwikkelden daarom de bodemdalingskaart, waardoor ook jij een oogje in het zeil kan houden. Wat moet je weten? Lees verder.


Illustratie: Pixabay

Uit de stikstofimpasse komen

LTO Nederland

Om uit de stikstofimpasse te komen doen Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, LTO Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland een voorstel voor een nieuwe aanpak. Lees verder.


Foto: Pixabay

Hulp voor boeren bij bodemdaling

h2owaternetwerk

Agrariërs en andere grondeigenaren in de gemeente Midden-Delfland kunnen op een nieuwe website bekijken welke maatregelen tegen bodemdaling op hun percelen mogelijk zijn. Lees verder.


Foto: Pixabay

Proefboring aardwarmte Utrecht

RTV Utrecht

Binnen enkele jaren gaat er een onderzoeksboring plaatsvinden in de gemeente Utrecht, De Bilt of Zeist om data te verzamelen over de mogelijkheden van aardwarmte als bron van duurzame energie. De exacte ocatie is nu nog niet bekend. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Waarom verdween er zo enorm veel zand in de bodem van het IJ?

Het Parool

Bij de aanleg van het Zeeburgereiland in de 19de eeuw kampten de aannemers met raadselachtige verzakkingen: enorm veel zand verdween in de bodem van het IJ. Jaren later werd pas duidelijk waarom. Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.