Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 5e jaargang, nr. 14 - 1 september 2021
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

‘…pappen en nathouden gaat niet werken…’

Michiel Gorsse, programmamanager Taskforce Versterking Bodemstelsel

In januari is het Programma Versterking Bodemstelsel van start gegaan, in opdracht van de gelijknamige Taskforce. De Programmamanager Taskforce Versterking Bodemstelsel Michiel Gorsse voelt zich als een vis in het water om deze klus tot een goed einde te brengen. Hij heeft geen bodemkundige maar een bestuurlijk-juridische achtergrond en werkt graag op het snijvlak van centraal-decentraal, beleid-uitvoering, publiek-privaat. ‘Het Kwalibo-stelsel functioneert op al deze drie onderdelen en als niet-bodemkundige kan ik met een onbevooroordeelde en onbevangen blik naar de materie kijken. Ik ben inmiddels nu 8 maanden bezig en ik heb alle vertrouwen in een goede afloop.’ Lees verder.


Michiel Gorsse - foto: Marijke Ingenbleek

Op de voorgrond

Informatiepunt Leefomgeving; waar alles samen komt

Een website in de geest van de Omgevingswet, dat staat coördinator Marieke Fuijkschot voor ogen. 'Dus niet alleen puur de wet- en regelgeving presenteren, maar ook het integrale denken, het participeren. Hoe link je een aan water gerelateerde vraag aan bredere bodemvraagstukken?' De nieuwe site van het Informatiepunt Leefomgeving, www.iplo.nl, brengt heel veel samen. Lees verder.


Marieke Fuijkschot – eigen foto

Actueel

De bodem is veel meer dan verontreiniging

Commissie MER

Milieueffectrapporten worden steeds breder en kennen vaker een integrale aanpak. Dit geldt voor allerlei thema’s zoals gezondheid, natuur, water, energie en klimaat. Ook voor het thema bodem en ondergrond is een stap naar een meer integrale aanpak nodig. Op dit moment wordt in de rapporten vooral nog naar de chemische bodemkwaliteit gekeken. Het is tijd voor verandering. Lees verder.


Foto: Pixabay

Website Actorregister Archeologie vernieuwd

SIKB

Het Actorregister Archeologie heeft een nieuwe website. Een snel toegankelijke site met naast de bekende zoekfunctie alle relevante informatie voor (aankomende) KNA actoren met een registerstatus, hun werkgevers, opdrachtgevers en toetsers. Ook is op de vernieuwde site alles te vinden over het aanvragen of verlengen van actorstatussen. Lees verder.


Foto: SIKB

Kennis, leren en ontwikkelen over bodem: de Bodembreed Academie

Bodem

Henri Schouten van Stichting Bodembeheer Nederland (SBN) en Henk Koster van Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) vertellen in Bodem over de Bodembreed Academie, hét nieuwe online platform bodem en ondergrond dat op 1 september 2021 live is gegaan. Lees verder.


Foto: Bodembreed Academie

Grenzen bereikt aan de maakbaarheid van ons water- en bodemsysteem

Deltares

Deltares, BoschSlabbers en Sweco hebben onlangs een essay uitgebracht, getiteld ‘Op Waterbasis’, dat een beeldend pleidooi bevat om ons landgebruik meer af te stemmen op de mogelijkheden en beperkingen van water en bodem. Dit met als doel om meer flexibiliteit terug te krijgen met het oog op toekomstige ontwikkelingen. Lees verder.


Illustratie: Deltares/BoschSlabbers/Sweco

Bodemvondsten in tentoonstelling Portaal van Vlaanderen

Rijkswaterstaat/Bodem+

De botresten van onder andere een wolharige mammoet zijn vanaf woensdag 21 juli 2021 te bekijken in het haveninformatiecentrum Portaal van Vlaanderen. De botten zijn gevonden bij de bouw van de Nieuwe Sluis. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Geologie ontdekken op de fiets

TNO

Geologie is vaak dichterbij dan je je realiseert. De loop van een rivier, de vormen in een landschap, de gebruikte bouwmaterialen in gebouwen: het heeft allemaal te maken met geologie en de opbouw van de ondergrond. De Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, maakte een geologische fietsexcursie. Lees verder.


Foto: Pixabay

Nature-based Solutions kosten-effectief om klimaatverandering en adaptatie aan te pakken

Deltares

Nu Duitsland, België en Turkije terugkijken op historische overstromingen, schetst een nieuw rapport van Deltares, gelanceerd tijdens de Wereld Water Week, hoe Nature-Based Solutions kunnen helpen de impact van dergelijke rampen in heel Europa te verminderen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

2 september 2021
Werken in verontreinigde (water-)bodem en tijdelijke uitname onder de omgevingswet
9 september 2021
BRO-tje: Energietransitie onder de grond
14 september 2021
Digitale bijeenkomst platform bodembeheer: Bodem in de omgevingsvisie
30 september 2021
SIKB bijeenkomst
4-8 oktober 2021
Geoweek 2021
18 november 2021
Nationaal Congres Bodemdaling
 

Uitgelicht

Hoe geven we bodem een plek in de omgevingsvisie

De derde online bijeenkomst van het Platform Bodembeheer in 2021, op 14 september, gaat over aandacht voor de bodem in het opstellen van omgevingsvisie(s). Aan de hand van twee Nederlandse praktijkcasussen van een grote én een kleine gemeente laten we zien hoe bodem hierin een plek kan krijgen. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Effectieve aanpak van de funderingsproblematiek

TNO

In een nieuw rapport van TNO en Deltares in opdracht van RVO en BZK, ‘Naar een kennisagenda funderingsproblematiek’, wordt de omvang en aard van de funderingsproblematiek in Nederland geduid, en wordt een eerste schets gegeven van een kennisagenda voor een effectieve aanpak van de problematiek. Lees verder.


Foto: Pixabay

Beter ontwerp zonneparken voor behoud bodemkwaliteit

Solarmagazine

Het ontwerp van zonneparken moet verbeterd worden om te voorkomen dat het landschap, de water- en bodemkwaliteit en de biodiversiteit aangetast worden. Simulaties van TNO laten zien dat de bodem zo niet verschraalt. Lees verder.


Foto: Pixabay

Onderzoek bevestigt link klimaat en watersnood door regen in juli

NOS

Extreme regenval zoals bij de overstromingen in Limburg, België en Duitsland deze zomer komt nu vaker voor als gevolg van klimaatverandering. Ook de hoeveelheid neerslag tijdens dit soort hevige regenval is door het veranderende klimaat toegenomen. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek. Lees verder.


Foto: Pixabay

Bodem in de Omgevingswet: Gevolgen voor de praktijk

Omgevingsweb

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 juli 2022 verandert er veel op het gebied van bodembescherming en bodemsanering. Op 1 juni 2021 is de aanvullingsregeling bodem gepubliceerd. Dit is het sluitstuk van het aanvullingsspoor bodem. In dit artikel wordt ingegaan op vier veranderingen die belangrijke gevolgen hebben voor de uitvoeringspraktijk. Lees verder.


Foto: Pixabay

Sediment speelt essentiële rol in klimaatverandering

SedNet

Sediment bindt veel koolstof en speelt daarmee een heel belangrijke rol in het vasthouden van broeikasgassen en dus tegen gaan van de opwarming van onze aarde. Dit is een van de bevindingen van de online workshop “Sediment management opportunities to address the climate change challenge”. Lees verder.


Illustratie: SedNet

Achtergrond en opinie

De bodem laat zien: bos kan klimaatverandering wel aan

Trouw

Bossen zijn sterk genoeg om de dynamiek van klimaatverandering te doorstaan, verwacht paleo-ecoloog Timme Donders op basis van onderzoek naar pollen en sporen van 1,4 miljoen jaar oud. Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.