Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 6e jaargang, nr. 5 - 16 maart 2022
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

'Watermanagement kan de klimaatadaptatie niet alleen aan'

‘Waarom wordt er niet méér interdisciplinair samengewerkt wanneer het gaat om de grote bijdrage die de bodem kan betekenen voor de klimaatadaptieve opgave? In mijn opleiding Watermanagement aan de Hogeschool Rotterdam, en voor de afstudeeropdracht, is mij opgevallen hoe weinig door de verschillende, voorhanden zijnde experts wordt samengewerkt’. Dat stelt Renske van Driesten vast, in een toelichting op haar scriptie ‘Bodem als spons, Klimaatadaptatie en bodemwatersysteem Enschede’. Lees verder.


Renske van Driesten – eigen foto

Op de voorgrond

Samenwerking, kennisuitwisseling, verbeteren en optimaliseren

Dick Westgeest, voorzitter Gebruikersplatform Bodemenergie

Na zijn studie Civiele techniek aan de TU Delft werkte hij onder meer voor Waterleiding Friesland en Brabant Water. Hij was gepassioneerd door water en grondlegger van de duurzame bedrijven van Brabant Water als Hydreco, Hydroscope en HydroBusiness. Inmiddels is hij bijna tien jaar voorzitter van het Gebruikersplatform Bodemenergie. ‘Ik ben ervan overtuigd dat bodemenergie de toekomst heeft’, aldus Dick Westgeest. Lees verder.


Dick Westgeest - eigen foto

Actueel

Uitzending gemist? Kijk terug!

SIKB

Zeer informatief en soms hilarisch was de lezing van Ayca Szapora over de manier waarop onze hersens werken en hoe wij keuzes maken. Keuzes die vaak onbedoeld ervoor zorgen dat wij bubbels creëren. Govert Geldof maakte daarna op een indringende wijze duidelijk hoe zijn adagium ‘het is complex maar we maken het ingewikkeld’ in de praktijk werkt. Kijk de uitzending hier terug.


Vlnr: David van den Burg, Jos Bazelmans, Marissa Frambach, Govert Geldof en Ayca Szapora – foto SIKB

Antwoorden vragen SO EU Bodemstrategie

Rijksoverheid

Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op vragen over het Fiche: Mededeling EU-Bodemstrategie voor 2030. Zij doet dit mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Minister voor Natuur en Stikstof, De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg van 10 februari 2022. Lees verder.


Foto: Martijn Beekman - RVD

Factsheet verspreidingsbeleid

Informatiepunt Leefomgeving

Over de regels voor het verspreiden van baggerspecie op de landbodem en het oprichten van weilanddepots bestaat soms wat onduidelijkheid. De Omgevingswet zal de regelgeving voor het ‘verspreiden’ op onderdelen veranderen waardoor er vooral bij de start aandacht moet zijn voor de veranderingen. Lees verder.


Illustratie: Pixabay

Micro-organismen: de regisseurs van ecosysteemherstel

WUR

De bodem levert allerlei diensten die onmisbaar zijn voor het leven op aarde. De wereldwijde afname van bodemkwaliteit is dan ook een grote zorg. Een oplossing ligt misschien wel in handen van minuscule bodemregisseurs. Lees verder.


Foto: Pixabay

De drie plagen voor stikstofminister Christianne van der Wal

NRC

Er is een speciale minister voor én een pot geld. Maar daarmee is een oplossing voor de stikstofcrisis nog niet veel dichterbij gekomen. Lees verder.


Foto: Martijn Beekman - RVD

Storm woelt sediment los in de Noordzee

NRC

Eunice, de zware storm die op 18 februari over Europa trok, heeft veel losgemaakt. De storm had ook gevolgen onder water. De harde wind veroorzaakte golven van zeven meter hoog op de Noordzee. Daarbij verplaatsten grote hoeveelheden sediment, vermoedelijk met de westenwind mee vanuit Engeland naar Nederland. Lees verder.


Foto: Pixabay

Natuurlijkere, gezondere zandgronden, het kan!

WUR

Het gaat niet goed met het Nederlandse zandlandschap. De druk op de zandgronden is hoog en afkomstig van diverse fronten. Willen we dat alle functies op duurzame wijze naast elkaar kunnen blijven bestaan, dan moeten we ingrijpen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Hoogtepunten van de Schakeldag 2022

Kenniscentrum InfoMil

Meer dan 1000 bezoekers namen actief deel aan de Schakeldag op dinsdag 8 maart 2022. Het was voor het eerst dat Rijkswaterstaat en programma Aan de slag met de Omgevingswet dit evenement online organiseerden. Wilt u een sessie terugzien? Dat kan, bekijk hier de terugblik! Lees verder.


Schakeldag-talkshow. Met de klok mee: Laura de Vries, Frans Tonnaer, Eliane Schoonman, Alex Panhuizen, Pamela Logjes - ©Remco Zwinkels

Inspectie speurt via satellieten naar gerommel met grond en afval

Cobouw

Iedereen kan tegenwoordig vanuit zijn luie stoel iemands achtertuin bekijken op satellietbeelden. Ook inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), die hopen met satellietbeelden milieudelicten in grondwerken en bouwafval op te sporen. Wordt dit nieuwe snufje de ondergang van bedrijven die illegaal grond verhandelen of vervuilde bouwstoffen verkeerd toepassen? "We kijken ook naar plekken waar zaken tot problemen hebben geleid". Lees verder

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

17 maart 2022
Expeditie BRO (Save the date)
29 maart 2022
Versterking van het bodemstelsel
31 maart 2022
Themabijeenkomst Innovatieve technieken
1 april 2022
Webinar ‘Winnen wat van waarde is’
6 april 2022
Bijeenkomst Vetgasfabriek Amersfoort
21 april 2022
Symposium Bodembreed
19 mei 2022
Nationaal Symposium Bodemenergie; verplaatst!
 

Uitgelicht

Winnen wat van waarde is

Op vrijdag 1 april organiseert het Platform Baggernet i.s.m. de Energie- en Grondstoffenfabriek van de Nederlandse waterschappen een webinar over terugwinning van grondstoffen uit baggerspecie, maaisel en zuiveringsslib’. Lees verder.


Foto: Pixabay

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Tien jaar Atlas Leefomgeving

Nature Today

De Atlas Leefomgeving staat tien jaar online! We hebben al onze thema's in een nieuw jasje gestoken. Daar hebben we achter de schermen hard aan gewerkt. Onze teksten zijn nu duidelijker en onze informatie sluit beter aan bij de vragen die bij onze doelgroep leven. Ga je mee op ontdekkingstocht langs onze thema’s? Lees verder.


Foto: Pixabay

Kernfusie en geothermie

Change Inc

Onder de aardkorst ligt een schier onbeperkte bron van energie: de warme aardkern. Maar om daar te komen moet je onmogelijk diep boren; geen boorkop kan dat. Kernfusie lijkt nu uitkomst te bieden, volgens een MIT-bedrijf. Lees verder.


Foto: Pixabay

Vergraven, transporteren en toepassen van grond en bagger

Bodembreed Academie

In samenwerking met de Bodembreed Academie heeft Cumela een e-learning ontwikkeld over het vergraven, transporteren en toepassen van grond en bagger. Cumela is een brancheorganisatie van ruim 3.000 bedrijven die werken in groen, grond en infra. De e-learning is geschikt voor een brede groep gebruikers, en daarom ook beschikbaar op www.bodembreedacademie.nl

De kracht van GIS bij de omgevingsvisie (BRO)

Basisregistratie Ondergrond

Er zijn veel data over de fysieke leefomgeving beschikbaar, maar hoe kan je uit die data de juiste informatie halen voor je omgevingsvisie? Hierover gaat het nieuwe BRO-praktijkvoorbeeld ‘De kracht van GIS bij de omgevingsvisie’. Lees verder.


Foto: Pixabay

Schipholwatch: provincie maakte soepele norm voor gifgrond

Binnenlands Bestuur

Provinciale normen voor PFOS en PFOA in verontreinigde grond maakten afvoer verontreinigde grond van Schiphol mogelijk. Lees verder.


Foto: Pixabay

Effecten van beregening op het grondwatersysteem

H2O Waternetwerk

Met doelmatig beregeningsbeleid kunnen de negatieve effecten op het watersysteem en op functies als natuur, landbouw, bebouwing en infrastructuur worden beperkt. Lees verder.


Foto: Pixabay

Ecologisch duurzame zandwinning in de Noordzee

WUR

Om de Nederlandse kust te beschermen tegen de stijging van de zeespiegel worden stranden verhoogd en verbreed met zand. Dat is hard nodig, maar heeft ook negatieve gevolgen voor het ecosysteem in de Noordzee. Lees verder.


Foto: Pixabay

Afval dumpen

Informatiepunt Leefomgeving

Het dumpen van afval door bedrijven is in strijd met het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het dumpen van afval door particulieren is in strijd met de Wet milieubeheer (Wm). Het is bestuursrechtelijk en strafrechtelijk te handhaven. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Kamerbrief over ecologisch onderzoek diepe plassen

Rijkswaterstaat/Bodem+

Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeerde op 7 maart 2022 de Tweede Kamer over het resultaat van een onderzoek naar de ecologische kwaliteit van diepe plassen. Het rapport 'Diepe uiterwaardplassen: verondiepen of niet? Visie vanuit een ecologisch perspectief' stuurt zij mee met de Kamerbrief. Zij verwacht dat zij haar beleidsreactie voor de zomer van 2022 kan geven. Lees verder.


Illustratie: Rijkswaterstaat/Bodem+

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.