Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 6e jaargang, nr. 7 - 13 april 2022
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

OP EEN MOOIE, GEZONDE BODEM

Bodemnieuws

De afgelopen weken werd ik met verschillende kanten van de bodem geconfronteerd. Vergaap jij je ook wel eens aan een bodemprofiel? Hoe mooi kunnen de verschillende horizonten zich aftekenen en wat een scala aan kleuren. Het is begrijpelijk dat kunstenaars zich daardoor laten inspireren. Ook dieper in de grond hebben we iets om te koesteren: ons kostbare grondwater, ook wel blauw goud genoemd. Lees verder.


Theo Edelman - eigen foto

Op de voorgrond

Oproep ondersteunen implementatie Europese Bodemstrategie

Rijkswaterstaat/Bodem+

De Europese Commissie vraagt lidstaten om hulp te bieden bij de uitwerking van haar bodembeleid. Nederland heeft internationaal een vooraanstaande positie op gebied van bodem. De oproep richt zich op een breed scala van organisaties zoals bijvoorbeeld bedrijven, koepelorganisaties, NGO’s (maatschappelijke organisaties), universiteiten, onderzoeksinstituten, etc. Lees verder


Foto: Pixabay

Actueel

Start Bodemkwaliteit in de BRO

BRO/SIKB

In de laatste ‘Expeditie BRO’ kondigde Martin Peersmann, programmamanager BRO, aan dat er zekerheid is over het opnemen van milieuhygiënische bodemkwaliteitsgegevens in de BRO, inclusief PFAS. Dit kwartaal start het programmabureau BRO samen met Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) met de voorbereiding van het nieuwe implementatieprogramma BRO Fase 2. Lees verder.


Illustratie: https://basisregistratieondergrond.nl

Aanpak versterken Kwalibo-stelsel naar de Tweede Kamer

Rijkswaterstaat/Bodem+

Naar aanleiding van een drietal rapporten over de werking van het Kwalibo-stelsel heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in 2020 opdracht gegeven om verbeteringen door te voeren in de kwaliteitsborging van het bodembeheer. Dat heeft geleid tot een plan van aanpak dat op 4 april 2022 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Beantwoording Kamervragen Akzo Nobel Deventer

Rijkswaterstaat/Bodem+

Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat antwoordde op 4 april 2022 op vragen van het lid Bouchallikh (Groen Links) over de verkoop van het vervuilde voormalige terrein van chemiebedrijf Akzo Nobel in Deventer. Lees verder.


Staatssecretaris Heijnen - foto: RVD/Martijn Beekman

Wijzigingen Mijnbouwwet voor aardwarmte

Omgevingsweb

Op 22 februari 2022 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen ter wijziging van de Mijnbouwwet. De winning van aardwarmte vindt plaats in de diepe ondergrond, waardoor de Mijnbouwwet van toepassing is op de benodigde vergunningen. Het voorstel tot wijziging strekt tot aanpassing van het vergunningstelstel voor de opsporing en winning van aardwarmte. Lees verder.


Beeld: Pixabay

Regierol I&W bij geothermie moet groter

VEWIN

Op 17 juni 2021 presenteerde de Algemene Rekenkamer het rapport ‘Bescherming drinkwater bij het boren naar aardwarmte’. Verontrustende conclusie hiervan was dat ‘de drinkwaterbronnen bij de ontwikkeling van aardwarmte (of geothermie) door de ministers van EZK en IenW niet doeltreffend worden beschermd’. Onderzoekers Alice de Haan en Emmy Bergsma leggen uit hoe zij tot deze slotsom kwamen en doen aanbevelingen voor verbetering. Lees verder.


Beeld: Algemene Rekenkamer

Klimaatpanel over ondergrondse opslag CO2

De Volkskrant

Klimaatpanel IPCC heeft zijn derde rapport in een jaar gepubliceerd. Er is onder meer veel aandacht naar voor ccs, het afvangen en ondergronds opslaan van CO2; de Holle Bolle Gijs van het klimaat. Lees verder.


Foto: Pixabay

Handelingsperspectief Klimaatadaptatie Landbouw Terschelling

Deltares

Het Waddenfonds kent 1 miljoen euro subsidie toe aan het project Handelingsperspectief Klimaatadaptatie Landbouw Terschelling. Hiermee kunnen op het eiland proeven worden uitgevoerd met het vasthouden van zoet water, droogte- en zouttolerante gras-kruidenmengsels en zilte teelten. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

19 - 21 april 2022
Week van de ondergrondse energieopslag
21 april 2022
Symposium Bodembreed
21 april 2022
Seminar: Knelpunten en kansen - de toekomstige ruimte van Nederland
21 april 2022
Atlas Werkconferentie Online 2022: Van Praten naar Doen
19 mei 2022
Nationaal Symposium Bodemenergie
 

Uitgelicht

Seminar: Knelpunten en kansen - de toekomstige ruimte van Nederland - 21 april 2022

Het kabinet staat voor grote opgaven op het gebied van de leefomgeving. Nieuwe locaties voor woningen, windmolens of zonneparken zijn daar voorbeelden van. Tegelijkertijd staat de draagkracht van de bodem, het water en de biodiversiteit onder grote druk door klimaatverandering en (land)bouw. Lees verder.


Foto: Pixabay

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Aanpak bodemverontreiniging met onaanvaardbare risico's, de cijfers van 2021

Rijkswaterstaat/Bodem+

Jaarlijks wordt de voortgang van de aanpak van bodemverontreiniging met onaanvaardbare risico’s gemonitord. Het directeurenoverleg bodem stelde op 11 april 2022 de rapportage over 2021 vast. Lees verder.

1 op de 3 gemeenten gaat door met aanleg kunstgrasvelden met rubberkorrels

EenVandaag

Gemeenten worstelen met het toelaten van rubberkorrels op kunstgrasvelden. 5 jaar na maatschappelijke onrust ontstond, blijkt er grote verdeeldheid: veel gemeenten stopten met het rubber, maar anderen gaan gewoon door, ondanks risico's voor het milieu. Lees verder.


Foto: Pixabay

Landbouw en bosbouw belangrijk bij oplossing klimaatprobleem

WUR

Ontbossing en het bedrijven van niet-duurzame vormen van landbouw zijn desastreus voor het klimaat. Dat zegt de Wageningse wetenschapper Gert-Jan Nabuurs, hoofdauteur van het hoofdstuk landgebruik en landbouw van het onlangs gepubliceerde IPCC rapport. Lees verder.


Foto: Pixabay

Vernieuwde Atlas van de Regio

PBL

Wie is de eigenaar van welke grond in Nederland? Hoe is gezondheid verdeeld over ons land? Waar staan ecologische systemen het meest onder druk? Deze informatie is zichtbaar in de vernieuwde Atlas van de Regio, hét hulpmiddel om ruimtelijke kansen en knelpunten te identificeren. Lees verder.


Foto: Pixabay

Verrijkt grondwater bedreigt ecosystemen

H2O waternetwerk

De duurzaamheid van waardevolle natuurtypen staat onder druk, doordat kwelafhankelijke ecosystemen in beekdalen gevoed worden door grondwater met hoge nitraat- en/of sulfaatconcentraties. Lees verder.


Foto: Pixabay

Bacteriecocktail maakt de grond weer vruchtbaar

New scientist

Onze landbouwgrond droogt uit en raakt uitgeput. De gewasopbrengst wordt daardoor steeds minder. Volgens onderzoek van hydroloog Martine van der Ploeg kunnen bacteriën een dode bodem nieuw leven inblazen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Meer dumpingen drugsafval in natuur vorig jaar

Nu.nl

De politie trof vorig jaar 208 dumpingen van chemisch drugsafval aan, een toename van veertien procent ten opzichte van het jaar ervoor. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Louise O. Fresco: Oekraïne-oorlog legt mestdilemma’s bloot

NRC

Door de oorlog in Oekraïne is ineens de voedselvoorziening een zorg voor iedereen. En ineens, mede door de klimaatplannen en de energieprijzen, is ook kunstmest uit het verdomhoekje gekomen. Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.