Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 6e jaargang, nr. 8 - 28 april 2022
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

Karen Vancampenhout: ‘Et tu Brute?’

‘Een derde van onze bruikbare bodem is wereldwijd al verdwenen. En dat terwijl een gezonde bodem een gezonde samenleving betekent. Het Romeinse Rijk bijvoorbeeld heeft dat tot schade en schande moeten meemaken’, aldus professor Karen Vancampenhout op het Symposium Bodem Breed 21 april j. Lees verder.


Karen Vancampenhout - foto Theo van Oeffelt

Op de voorgrond

Zo maken we bodem en water sturend voor de verstedelijkingsopgave

Gebeidsontwikkeling.nu

In de woningbouwplannen van Hugo de Jonge staan niet alleen aantallen centraal, maar ook de sturende rol van bodem en water. Alex Hekman en Susan Groot Jebbink van Sweco leggen waarom dit zo belangrijk is, en hoe je dat betaalbaar realiseert. Lees verder.


Foto: Pixabay

Actueel

Nieuwe informatiebladen Bodembeheer van de Toekomst

Rijkswaterstaat/Bodem+

Het programma Bodembeheer van de Toekomst ondersteunt gemeenten en omgevingsdiensten bij het opnemen van regels over de kwaliteit van bodem, grondwater en ondergrond in hun omgevingsplannen. Binnen de bouwsteen Aanvullingsspoor van het programma zijn drie nieuwe informatiebladen ontwikkeld. Lees verder.


Beeld: Samen de diepte in

Nationaal Water Programma bepaalt de koers voor waterland Nederland

IPLO

'Voor het eerst is het nationale waterbeleid én het beheer van de rijkswateren en rijksvaarwegen in 1 programma vastgelegd.' Aldus de programmamanagers Lisette Groot Kormelink (DGWB) en Bert de Wit (RWS). 'De samenwerking tussen beleid en uitvoering én de participatie van veel betrokkenen heeft tot een uniek nieuw Nationaal Water Programma (NWP) geleid.' Lees verder.


Foto: Pixabay

Onderwaterdrone en ‘kogel’ reinigen ondergrondse watertransporttunnels

Rijkswaterstaat/Bodem+

Misschien kent u het woord sifon van keukens of badkamers. Maar wist u dat onder onze wegen, kanalen en rivieren ook sifons zitten? Lees verder.


Beeld: Rijkswaterstaat/Bodem+

Terugblik op webinar over terugwinnen van grondstoffen

Platform Baggernet en de Energie- en Grondstoffenfabriek

Baggerspecie, maaisel en zuiveringsslib bevatten waardevolle grondstoffen. Grondstoffen waar we wellicht veel slimmer en duurzamer gebruik van kunnen maken, zeker in aanloop naar een circulaire economie in 2050. Platform Baggernet en de Energie- en Grondstoffenfabriek verzorgden hierover op vrijdag 1 april 2022 een webinar. Kijk hier voor het volledige verslag en de opname van dit webinar.


Beeld: Platform Baggernet en de Energie-en grondstoffenfabriek

Doorstart en programma Nazorg IBC-locaties

Rijkswaterstaat/Bodem+

De Community of Practice (COP) Nazorg IBC locaties heeft de afgelopen jaren een impuls gegeven aan initiatieven om tot afbouw van nazorg van IBC-locaties te komen. En daar gaan we mee door! Lees verder.


Beeld: Rijkswaterstaat/Bodem+

Milieuhygiënisch beschrijven van bodem, slib en grondwater verandert

SIKB

NEN heeft het ontwerp NEN 6693 'Bodem, slib en grondwater. Waarneming en beschrijving van (water-) bodem, grondwater, grond en baggerspecie’ gepubliceerd. NEN werkt hierbij nauw samen met SIKB. De openbare commentaarronde eindigt op 15 juli 2022. Op 1 juni wordt door deze organisaties een webinar aangeboden. Lees verder.


Foto: NEN

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

30 april t/m 3 juni 2022
Geoweek 2022
12 mei 2022
BRO Ketendag
19 mei 2022
Themabijeenkomst stortplaatsen
19 mei 2022
Nationaal Symposium Bodemenergie
18 juni 2022
Dag van de Bouw
10 november 2022
Noord-Nederlandse Bodemdag
 

Uitgelicht

Themabijeenkomst Stortplaatsen: knelpunten en kansen! - 19 mei 2022

In Nederland bevinden zich duizenden stortplaatsen: van vergeten hoekjes in een weiland tot hoge, groene fietsbergen. Tegenwoordig is er veel mogelijk op stortplaatsen zoals recreëren en de toepassing van duurzame energie. Toch ontbreekt het vaak aan kennis. De variatie in stortplaatsen en wetgeving zorgt ervoor dat niet alle kennis is gebundeld. Lees verder.


Foto: Pixabay

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Vernieuwde opleiding Coördinator Grond-watertechniek van start

Hogeschool Van Hall Larenstein

De vernieuwde opleiding Coördinator Grondwatertechniek gaat 11 mei starten. Na verschillende keren uitstel, door Corona, zijn nu dan de verschillende modules – kennisverwerving ondergrond en grondwater, ontwerp boor- en bemalingssystemen, realisatie en projectmanagement – te volgen. Onderdeel van de cursussen zijn excursies. Lees verder.


Foto: Bouwend Nederland/

Zicht op zilte landbouw

H2O Waternetwerk

Welke variëteiten van gewassen als aardappelen en tarwe doen het goed op zilte grond? De teelt van zouttolerante gewassen is mogelijk, ook in Nederland. Lees verder.


Foto: Pixabay

Planning for environmental change

WUR

Lange tijd was de heersende opvatting dat Nederland ‘af’ was. Centrale ruimtelijke planning werd niet langer nodig geacht. Maar uiteraard was Nederland helemaal niet af. Lees verder.


Foto: Pixabay

BRO te gast bij programma Atlas

Basisregistratie Ondergrond

Het populair wetenschappelijke programma Atlas heeft onlangs aandacht geschonken aan de ondergrond. Martin Peersmann, programmamanager BRO, vertelde op toegankelijk e wijze over het belang van kennis over de ondergrond voor vraagstukken als de energietransitie. Lees verder.


Beeld: Basisregistratie Ondergrond

Haarvaten op peil

H2O Waternetwerk.nl

In de strijd tegen de verdroging slaan de waterschappen Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Vechtstromen en de provincie Overijssel de handen ineen met landgoedeigenaren en beheerders van natuurgebieden. Met het programma ‘Haarvaten op peil’ willen ze het water in de hogere delen beter vasthouden. Lees verder.


Foto: Pixabay

Red de bodem

Conscious planet

De Red de Bodem Beweging gaat over het samenbrengen van de mensheid om de magie van de bodem in leven te houden. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Voor een mooi prijsje aan het Noordzeegas

NRC

Denemarken en Duitsland willen nu gas oppompen onder de Noordzee. Transitiebrandstof, noemt Europa dit. Transitiebrandstof is het versleten schoenenpaar waarop je voortstrompelt omdat je niet op blote voeten naar de winkel durft. Het is de snoozeknop van je wekker. Het is nog-ééntje-dan. Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.