Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 6e jaargang, nr. 9 - 11 mei 2022
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Op de voorgrond

Verzamelbrief bodem en ondergrond

Rijksoverheid

Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over diverse onderwerpen op het gebied van bodem en ondergrond. Zij gaat onder andere in op de aanpassing van de indicatieve niveaus van ernstige verontreiniging PFAS en de stand van zaken rond de bestuurlijke afspraken over bodem. Lees verder.


Foto: RVD – Valerie Kuypers

Actueel

Over vijf jaar een tekort aan zand en grind?

Rijksoverheid

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werkt aan een systeem om landelijk inzicht te krijgen in de vraag en aanbod van zand- en grind. Zo moet duidelijk worden of er over vijf jaar een tekort ontstaat aan de grondstoffen, of dat er nog wel genoeg vergunningen zijn voor de winning. Lees verder.


Foto: Pixabay

Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2022

Staatscourant

Op 28 april 2022 is in de Staatscourant de Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2022 gepubliceerd, Net zoals in 2021 kunnen de bevoegde overheden Wet bodembescherming tot 1 juni een aanvraag doen voor de financiering van buitenproportionele opgaven en oude afspraken. Lees verder.


Afbeelding: Overheid.nl

Nederlandse bodem 1,5 graad warmer dan 40 jaar geleden

WUR

Als het gaat over opwarming van de aarde, dan wordt daar vrijwel altijd de stijging van de luchttemperatuur mee bedoeld. Maar naar de letterlijke opwarming van de ‘aarde’, ofwel de bodem, is nog weinig onderzoek gedaan. Lees verder.


Foto: Pixabay

Verzuring zet door

Nature today

Enkele jaren geleden is gesteld dat de bodem-pH geen groot probleem meer vormt voor de vegetatie in natuurgebieden. Er zijn echter meer factoren dan alleen de pH-waarde van de bodem die het effect van verzuring kunnen weergeven. De signalen daarvan staan nog steeds op rood. Lees verder.


Foto: Pixabay

SIKB Jaarplannen 2022 vastgesteld

SIKB

Het SIKB-bestuur heeft de Jaarprogramma’s Bodembeheer, Bodembescherming en Archeologie vastgesteld. Eerder was al het Jaarprogramma Datastandaarden vastgesteld. Voor Bodembeheer zijn drie programmalijnen uitgezet, achtereenvolgens werken aan een Effectief en actueel stelsel, het ontwikkelen van instrumenten die bij de tijd en toekomstbestendig zijn, en het op orde houden van de kennis. Lees verder.


Afbeelding: SIKB

Toepassing bodeminformatie voor inrichting en beheer

WUR

Actuele gegevens over bodem, grondwater en terreinvormen zijn nodig om verstandig om te gaan met het grondgebied en met het grond- en oppervlaktewater, bijvoorbeeld om ruimte te zoeken voor woningbouw, of voor waterberging in perioden van wateroverlast en droogte. Lees verder.


Foto: Pixabay

Goed beheerde bodem in staat om veel water te bergen

H2O Waternetwerk

Om water vast te houden is aandacht voor de bodem en goed bodembeheer een vereiste. Uit metingen blijkt dat een goed beheerde bodem in staat is veel water te bergen. Lees verder.


Afbeelding: Pixabay

CO2 opslag onder Noordzee

NOS.nl

Vier bedrijven in de Rotterdamse haven gaan CO2 afvangen en opslaan in een leeg gasveld onder de Noordzee. De Nederlandse overheid stelt hiervoor zo'n 2 miljard euro subsidie beschikbaar. Lees verder.


Foto: Pixabay

VN: wereldwijd 40 procent land aangetast

H2O Waternetwerk

Zo’n 40 procent van het land op aarde is aanzienlijk erop achteruitgegaan door slecht beheer en misbruik van bodem, water en biodiversiteit. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

12 mei 2022
BRO Ketendag
19 mei 2022
Themabijeenkomst stortplaatsen
19 mei 2022
Nationaal Symposium Bodemenergie
30 mei t/m 3 juni 2022
Geoweek 2022
18 juni 2022
Dag van de Bouw
20 juni 2022
COB-congres
10 november 2022
Noord-Nederlandse Bodemdag
 

Uitgelicht

Nationaal Symposium Bodemenergie

Het Gebruikersplatform Bodemenergie houdt op 19 mei 2022 het Nationaal Symposium Bodemenergie. Dit kennisevent vindt plaats in het hoofdkantoor van a.s.r. Nederland in Utrecht. Deelname aan dit populaire kennisevent voor eindgebruikers van bodemenergiesystemen is gratis. Lees verder.


Foto: Pixabay

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Verzamelbesluit Omgevingswet 2022 gepubliceerd in Staatsblad

Aan de slag met Omgevingswet

Het Verzamelbesluit Omgevingswet 2022 is op 5 mei 2022 gepubliceerd in het Staatsblad. Dit eerste Verzamelbesluit bevat onder andere juridisch-technische reparaties van kleine onvolkomenheden en gaat tegelijk met de Omgevingswet in werking. Lees verder.


Foto: Pixabay

Meten is weten: Global Goals dashboard nu beschikbaar

VNG

Lokale overheden spelen een belangrijke rol in de implementatie van de Sustainable Development Goals (Global Goals). Maar hoe maakt u dit lokaal meetbaar? De VNG heeft een standaardset aan SDG-indicatoren voor Nederlandse gemeenten ontwikkeld. Het dashboard is nu beschikbaar op waarstaatjegemeente.nl. Lees verder.


Foto: Pixabay

Nieuw onderzoek naar rol pesticiden bij hartritmestoornissen: 'Link op het spoor'

NOS

De rol die pesticiden spelen bij hartritmestoornissen wordt nader onderzocht. Reden hiervoor is dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat pesticiden het hartritme kunnen verstoren. Hoogleraar Bianca Brundel, specialist hartritmestoornissen aan het Amsterdam UMC, leidt het onderzoek. Lees verder.


Afbeelding: Pixabay

Omgeven door een cocktail van pesticiden

RTL Nieuws

Misschien is het je al opgevallen, of ga je het vanaf nu zien: grote velden of akkers die opeens helemaal geel of oranje zijn. Deze kleur wordt veroorzaakt door glyfosaat: het hoofdbestanddeel van het meest omstreden bestrijdingsmiddel ter wereld: Roundup. Lees verder.


Foto: Pixabay

World Water Map brengt totale zoetwatervoorraad in kaart

H2O Waternetwerk

Samen met de National Geographic Society werken de Utrechtse wetenschappers Marc Bierkens en Niko Wanders de komende vijf jaar aan een ‘World Water Map’. Lees verder.


Foto: Pixabay

Paardenbloemen: belangrijk voor bodem, insect en mens

NPO

Paardenbloemen zijn niet populair. Dat is niet terecht. Het is namelijk een plant waar bodem, insect én mens van kan profiteren, vertelt Katja Staring in Vroege Vogels. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Balanceren tussen natte en droge tijden

NRC

Na een erg natte maand februari heeft het in maart en april nauwelijks geregend. Daarmee dreigt er opnieuw een droog jaar. Boeren luiden de noodklok. Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.