Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 7e jaargang, nr. 3 - 15 februari 2023
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

‘Wederzijds vertrouwen is basis voor versterking van het stelsel’

‘De publieke en private kant van het bodem- en ondergrondstelsel kunnen elkaar versterken. Een belangrijke voorwaarde is dat er over en weer vertrouwen bestaat’, aldus Sabine Gabriël-Breukers, programmamanager Versterking Kwalibo-stelsel en namens IenW waarnemend lid van het SIKB-bestuur. Lees verder.


Sabine Gabriël-Breukers - eigen foto

Op de voorgrond

Ministerie IenW neemt Kwalibo-taken over van de TloKB

Rijkswaterstaat/Bodem+

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gaat het toetsen van normdocumenten voor grond en bouwstoffen zelf uitvoeren. Het ministerie neemt deze taak over van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB). Ook een aantal andere taken in relatie tot Kwalibo zal het ministerie overnemen van de TloKB. Lees verder.


Illustratie: Pixabay

Actueel

Jaarwerkplan Rijkswaterstaat Bodem en Ondergrond 2023

Rijkswaterstaat/Bodem+

Rijkswaterstaat afdeling Bodem en Ondergrond (Bodem+) heeft onlangs het Jaarwerkplan RWS Bodem en Ondergrond 2023 gepresenteerd. Dit in de vorm van een online magazine. Het jaarwerkplan 2023 geeft de toekomstplannen en prioriteiten van Rijkswaterstaat afdeling Bodem en Ondergrond (Bodem+) weer. Lees verder.


Beeld: Rijkswaterstaat/Bodem+

Voorstel Europees PFAS-verbod

RIVM

Het Europese chemicaliënagentschap (ECHA) heeft het voorstel gedaan voor een Europees verbod op de productie, gebruik, verkoop en import van ongeveer 10.000 PFAS (Per- en polyfluoralkylstoffen ) (per- and polyfluoroalkyl stoffen). Doel is om te voorkomen dat PFAS in het milieu terechtkomen. Lees verder.


Foto: RIVM

ProRail en ontplofbare oorlogsresten

Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten

Eén van de grote infrastructuurbeheerders van Nederland, ProRail, is ruim 75 jaar na de oorlog nog steeds volop bezig met het laten opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten. Een team van het kenniscentrum OO werkt intensief samen met veel gemeenten. Lees verder.


Foto: Pixabay

Toewerken naar een gezonde bodem in 2050

Rijkswaterstaat/Bodem+

De Europese Commissie (EC) ziet dat oorzaken en gevolgen van bodemaantasting geen grenzen kent en dat door niet-duurzaam bodembeheer en een veranderend klimaat deze ontwikkeling versnelt. Daarom komt de EC op 7 juni 2023 met een bodemgezondheidsrichtlijn. Lees verder.


Foto: Pixabay

Nieuwe risicogrenzen voor 18 bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater

RIVM

Het RIVM heeft voor 18 werkzame stoffen in bestrijdingsmiddelen risicogrenzen bepaald voor oppervlaktewater. Op basis van deze risicogrenzen kan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat normen bepalen voor de waterkwaliteit. Lees verder.


Foto: RIVM

Bacteriën als alternatief voor chemische bestrijdingsmiddelen

WUR

Alles wat planten opnemen, komt uiteindelijk op je bord en dus in je lichaam terecht. Dat geldt ook voor pesticiden. Dit is niet alleen slecht voor de gezondheid van de mens, maar ook voor de natuur. Daarom wil de EU het gebruik van de bestrijdingsmiddelen drastisch verminderen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Omlaag kijken naar het schimmelrijk

NRC

Toby Kiers is een cartograaf van de ondergrond. Zij brengt de schimmelnetwerken in kaart die overal in de bodem zitten. ‘Ik wilde de aarde tussen mijn tenen voelen.’ Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

16 februari 2023, online
BRO’tje: Hoe maak je een biografie van de ondergrond
16 februari 2023, online
Ketendag Basisregistratie Ondergrond
16 maart 2023, online
BRO’tje: Toepassing BRO- ondergrondmodellen Noord-Brabant
22 maart 2023, Gorinchem
Aqua Nederland
29 maart 2023, Den Haag en online
Presentatie: Nieuwe ruimtelijke scenario’s voor Nederland 2050
13 april 2023, Arnhem
Symposium Bodem Breed
8–12 mei 2023
Geoweek 2023
 

Uitgelicht

Save the date Symposium Bodem Breed

Reserveer 13 april a.s. vast in je agenda voor de nieuwe editie van Symposium Bodem Breed. We zijn deze keer te gast bij de provincie Gelderland en de gemeente Arnhem. Het definitieve programma publiceren we op maandag 6 maart a.s., maar hier is alvast een voorproefje van de 27 sessies die jullie kunnen bezoeken. Lees verder.


Beeld: Bodem Breed

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Post uit Brussel: Van eigen bodem

Brusselse Nieuwe

Wat in het vat zit, verzuurt niet. Dat geldt ook voor Europese wetgeving. De Europese Commissie heeft op veel terreinen het recht van initiatief. Maar als voor plannen geen meerderheid bij de 27 Europese regeringen gevonden wordt, moeten die van tafel. Over de bodem bleef het sluimeren: Na een mislukte poging van tien jaar geleden, is een nieuw plan voor een Europese bodemrichtlijn in de maak. Provincies, gemeenten en Tweede Kamerleden slijpen de messen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Twee nieuwe bodemkaarten

BRO

Wageningen Environmental Research (WENR) heeft twee nieuwe bodemkaarten ontwikkeld. De eerste is de Landschappelijke Bodemkaart. Daarnaast maakte WENR bodemgeschiktheidskaarten voor landbouw in de provincie Noord-Brabant. Deze worden ingezet om grondgebruik af te stemmen op het bodem-watersysteem. Lees verder.


Foto: Pixabay

Bestrijdingsmiddelen in milieu, dieren en mensen

WUR

In het Europese project SPRINT wordt op grote schaal onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in het milieu, dieren en mensen. De tussentijdse resultaten laten zien dat bijna overal een mengsel van resten van bestrijdingsmiddelen in de omgeving, maar ook in dieren en mensen terug te vinden zijn. Lees verder.


Foto: Pixabay

Tienduizend bomen voor onderzoek verzuurde bodem

Nu.nl

Onderzoekers planten deze maanden 42.300 jonge bomen in het Nationale Park De Hoge Veluwe. Ze voegen daarbij gezonde bodem uit andere bossen toe om te onderzoeken of de verzuurde bosbodem van de Veluwe nog te herstellen is. Lees verder.


Foto: Pixabay

Te veel mest in onze sloten

Nu.nl

Op 1 maart veranderen de mestregels voor Nederlandse boeren. Die moeten voorkomen dat mest in sloten en grondwater komt, want onze waterkwaliteit gaat steeds verder achteruit. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Nieuwe Europese richtlijn werpt schaduw vooruit op woningbouw

De Volkskrant

Waar gaan we de komende tien jaar 900 duizend woningen bouwen? Daarbij gaat het niet zozeer over de vraag in welke regio maar meer over de vraag of de woningen in bestaand stedelijk gebied moeten komen of in onbebouwd buitenstedelijk gebied. De aangekondigde nieuwe Europese richtlijn ‘No Net Land Take’ – dat wil zeggen: netto geen stedelijke uitbreiding toestaan – maakt misschien wel korte metten met het gekissebis. Of toch niet? Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.