Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 4e jaargang, nr. 21 - 26 november 2020
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

Scheidend voorzitter Programmaraad: ‘Zorg voor verbinding’

‘Verbreden, verdiepen en vooral veel meer de verschillende bodemvisies bijeen brengen’, dat is de boodschap die scheidend voorzitter Jos Theeuwen de Programmaraad Bodembeheer van SIKB meegeeft. ‘De visie van I &W op bodem is een geheel andere dan die van LNV. SIKB kan vanuit haar doelstellingen bijdragen aan integratie’. Lees verder.


Jos Theeuwen – eigen foto

Op de voorgrond

Nieuwe methodiek brengt het potentieel voor ondergrondse zoetwaterberging in kaart

Hoe landschappelijke kenmerken een relatie hebben met hydrologische processen en het zoutgehalte van het grondwater, is recent aangetoond in een promotieonderzoek van Floris Naus. Lees verder.


Floris Naus – eigen foto

Actueel

Programma Ondergrond InZicht gestart, doet u mee?

Deltares

In oktober 2020 zijn Deltares en de initiatiefnemers van ‘Samen de Diepte In’: TAUW, RoyalHaskoningDHV, Witteveen + Bos, begonnen met het programma ‘Ondergrond InZicht’. Dit programma houdt zich bezig met samenwerking aan instrumenten ten behoeve van (3D) visualisatie van de ondergrond met als doel de diverse taken van decentrale overheden rond bodem en ondergrond, waaronder de werkzaamheden rondom de omgevingswet te ondersteunen. Lees verder of kijk naar de presentatie.


Foto: Pixabay

Invordering dwangsommen wegens overtredingen Besluit bodemkwaliteit

ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vordert bij drie bedrijven dwangsommen van elk minimaal 7.500 euro. Reden is dat de betreffende bedrijven zich niet aan de regels uit het Besluit bodemkwaliteit houden. Dit besluit stelt regels die ervoor moeten zorgen dat er geen extra risico’s ontstaan voor de bodem en het grondwater bij de aanleg van bodemenergiesystemen. Schoon grondwater is van belang met het oog op de kwaliteit van ons drinkwater. Lees verder.


Foto: ILT

Beantwoording Kamervragen over EMK-terrein in Krimpen aan den IJssel

Rijkswaterstaat/Bodem+

Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordde op 3 november 2020 Kamervragen naar aanleiding van de berichten 'Gif terrein EMK Krimpen aan den IJssel baart Provincie grote zorgen' en 'Nieuw leven voor het EMK-terrein’. Lees verder.


Foto: Pixabay

De ondergrond terug op de ruimtelijke agenda

Rooilijn

Urgente kwesties als klimaatverandering, vitale landbouw en de energietransitie zetten de bodem en ondergrond weer op de kaart. Geert Roovers, Maarten Hogeweij, Melika Levelt en Astrid Druijff verkennen in de artikelenserie ‘Ruimte en ondergrond’ in het digitale tijdschrift Rooilijn de uitdagingen en oplossingen voor het meenemen van de potentie van de ondergrond in ruimtelijke planning. Lees verder.


Rioleringswerkzaamheden in de Waalstraat, Amsterdam - foto: Melika Levelt

EU-onderzoek: gewasbeschermers blijven wel in bodem achter

Akkerwijzer

Er is nog veel onbekend over het effect van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw op mens en milieu. Dat zegt Violette Geissen, hoogleraar Bodemfysica en landbeheer van Wageningen UR. Zij leidt het grootschalige Europees onderzoeksproject Sprint, dat meer inzicht moet verschaffen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Bodemtop 2020: 'Juiste kennis vergaren over bodem is ingewikkeld'

Agraaf

Tijdens een korte, bescheiden online Nationale Bodemtop van het ministerie van LNV van een uur (vanwege corona was een fysiek evenement niet mogelijk) werd vooral benadrukt dat er van allerlei projecten lopen die uiteindelijk moeten leiden tot een betere bodem. Het is nu zaak de opgedane kennis naar de boeren toe te brengen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Cop Afbouw IBC Nazorg/enquête

Rijkswaterstaat/Bodem+

In Nederland zijn er nog zo’n 550 nazorg IBC-locaties met verontreinigingen die de samenleving alleen al aan beheer zes tot tien miljoen euro per jaar kosten. Bij de afbouw van nazorg valt, naast financiële winst, ook winst in ruimtegebruik te behalen. Een win-win situatie dus. Lees verder.


Foto: Pixabay

Lancering Bibliotheek

Rijkswaterstaat/Bodem+

Bodem+ heeft een nieuw onderdeel in haar website: een Bibliotheek, met publicaties en instrumenten. U kunt binnen de Bibliotheek zowel vrij zoeken, als zoeken via de filters in de linker kolom (Maatschappelijke opgave, Handeling, Subthema, Type, Programma). Gebruikers van bodemvizier herkennen vast die manier van zoeken. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

2 december 2020
Is de Nederlandse archeologie innovatief genoeg?
3 december 2020
Toepassingen en prestaties van bodemenergie in de praktijk
7 december 2020
Congres 'Nu bouwen aan morgen'
10 december 2020
Het kwaliteitssysteem tussen wetenschap, markt en samenleving
 

Uitgelicht

Webinar Innovatie - 2 december 2020

Is de Nederlandse archeologie innovatief genoeg? Werkt het archeologisch kwaliteitssysteem belemmerend of laten we kansen liggen? Dit waren enkele prikkelende vragen tijdens de Velddialogen Archeologie in het kader van het virtuele SIKB Jaarcongres. Deze dialogen nodigden uit tot een vervolg. Lees verder.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Kamerbrief over voortgang Omgevingswet november 2020

Ministerie BZK

Minister Ollongren heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de vorderingen richting de voorgenomen inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2022. Eenzelfde brief is ook gezonden aan de Eerste Kamer. Lees verder.


Foto: Pixabay

Hoofdkantoor International Geothermal Association komt in Den Haag

Platform Geothermie

De International Geothermal Association (IGA) vestigt haar operationele hoofdkantoor vanaf 2021 in Den Haag. Voorheen was het operationele hoofdkantoor te vinden in Bonn, Duitsland. Lees verder.

Consultatie nieuwe EU Soil Strategy

Rijkswaterstaat/Bodem+

Vitale bodems zijn essentieel om klimaat- en biodiversiteitsdoelen uit de Europese Green Deal te bereiken. Als onderdeel van de EU biodiversiteitstrategie voor 2030, wordt de huidige strategie geactualiseerd met onder andere bodemdegradatie en duurzaam landgebruik (‘land degradation neutrality’). Lees verder.


Foto: Pixabay

Besparen, vasthouden, bergen, aanpassen en afvoeren in waterbeheer

H2O Waternetwerk

Voeg de twee thema’s van besparen en aanpassen toe aan de traditionele beleidslijn van vasthouden, bergen en afvoeren in het waterbeheer. Daarvoor pleit ingenieursbureau TAUW in een whitepaper over een nieuw handelingsperspectief voor droogte. Lees verder.


Foto: Pixabay

Afvoeren vervuilde PFAS-grond kostte minder dan begroot

Omroep Flevoland

Het afvoeren van vervuilde PFAS-grond die vrijkwam bij het realiseren van duurzame oevers in Noordoostpolder, is drie ton onder het gereserveerde bedrag uitgekomen. Het Waterschap Zuiderzeeland reserveerde daar eind vorig jaar een miljoen voor. Uiteindelijk is er zeven ton uitgegeven en is alle vervuilde grond voor de zomer van 2020 afgevoerd. Lees verder.


Foto: Pixabay

Natuurlijke lozing verontreinigd grondwater op oppervlaktewater

Rijkswaterstaat/Bodem+

De online informatiebijeenkomst over Natuurlijke Lozing Oppervlaktewater (NLO) is op 20 oktober 2020 goed bezocht met zo'n 94 deelnemers. Het webinar had als doel om inzicht te geven in de aanleiding en de achtergrond van de opgestelde rapportage instroom verontreinigd grondwater in oppervlakte water en de RWS(Rijkswaterstaat)-handreiking nlo; natuurlijke lozing van verontreinigd grondwater op oppervlaktewater. Lees verder.


Foto: Pixabay

Bodemdaling steeds groter probleem voor miljoen huizen

NH Nieuws

We wonen vér onder de zeespiegel en dat brengt uitdagingen met zich mee. De Noord-Hollandse 'badkuip' wordt namelijk steeds dieper en dieper, want in de veengebieden is bodemdaling een groot probleem doordat het veen uitdroogt. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Podcast Onderaards

Rijkswaterstaat/Bodem+

Hoog tijd dat er eens naar hem geluisterd wordt, aldus de bodem. In de podcast Onderaards neemt de grond onder je voeten zélf het woord. Hij neemt je mee op een reis door ondergronds Nederland naar plekken waar je nog nooit geweest bent. In Onderaards hoor je de mooiste verhalen van onder de bodem en leer je Nederland én de Nederlander bekijken vanuit een heel ander perspectief dan je gewend bent. Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.